ЗВІТ за 2022 рік

результати конкурсних відборів проєктів від Українського ветеранського фонду

В цьому році Український ветеранський фонд провів три конкурси проєктів і відповідно було сформовано три експертні ради, котрі провели експертне оцінювання аплікаційних заявок.

Вимогами до кандидатів в експерти Фонду були:

     вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня;

     досвід ефективного управління проєктами, зокрема досвід бюджетування проєктів не менше трьох років;

     знання ділової української мови;

     бездоганна ділова репутація.

Також, для програм Варто та Варто 2.0 було перевагою розуміння побудови та розвитку бізнес-процесів. А для програми Варто+ГО розуміння діяльності громадянського суспільства, проєктної роботи та звичайно дотичність до роботи з ветеранами.

Варто зазначити, що експерти обираються до кінця календарного року.

 

Саме обрання експертів відбувається через оголошення Добору експертів і розгляд заявок кандидатів Комісію з добору експертів. Сама Комісія формується під кожну експертну раду з представників Фонду і затверджується Виконавчим директором. Кожен раз, склад Комісії частково змінюється. Один з незмінних членів комісії – провідний фахівець з питань запобігання та виявлення корупції. Кожен з кандидатів проходить ретельну перевірку на: зв’язок з державою агресором, наявність судових рішень з приводу вчинення корупційних та інших правопорушень, наявності конфлікту інтересів  при здійсненні експертної діяльності та публічну репутаційну діяльність.

Український ветеранський фонд отримав наступну кількість заявок на Добір експертів до експертних рад своїх програм:

25 кандидатів

27 кандидатів

16 кандидатів

Кількість поданих заявок на добір експертів

До кожної експертної ради увійшло по три експерти. Відповідно конкурс на одне з трьох місць у експертній раді складав для програми:

 

Варто – 8,3 кандидата на одне місце

Варто+ГО – 9 кандидатів на одне місце

Варто 2.0 – 5,3 кандидата на одне місце

 

Певне зменшення кандидатів до експертної ради програми Варто 2.0 пояснюється тим, що програма ідентична на вимоги до програми Варто, тому частина кандидатів подались на програму Варто, хто не встиг чи лише довідався про даний добір експертів, подавались вже на Варто 2.0.

Коротко про експертів Українського ветеранського фонду

В програмах Варто та Варто 2.0 максимальний бал, згідно Методики оцінювання, складав 80 балів, так як в програмі Варто+ГО – 140 балів.

Середній бал оцінювання експертами по програмах складає:

 • Варто – 67,9 з 80
 • Варто+ГО 96 з 140
 • Варто 2.0 56,6 з 80

Бали по програмах

ВАРТО
Максимально допустимий бал
Середній бал
ВАРТО + ГО
Максимально допустимий бал
Середній бал
ВАРТО 2.0
Максимально допустимий бал
Середній бал

Гендерний розподіл експертів склав наступне:

0 %
Жінки
0 %
Чоловіки

Щодо оцінювання, то експерти у своїй роботі керуються Методикою експертного оцінювання. В оцінювання експерта входить як бал за проєкт, так і фінальний коментар експерта.

 

Задача експерта та Фонду загалом, не тільки оцінити проєкт, а і дати зворотний зв’язок заявнику, практичні рекомендації як покращити його проєкт,  буде такий проєкт серед переможців і отримує фінансову підтримку Фонду, чи буде реалізовуватись за рахунок інших джерел. Тому, Фонд відповідально підходить до формувань фінальних коментарів експертами.

 

На основі коментарів експертів можна зробити наступні висновки:

 • підготовка заявників до написання проєктних заявок може бути кращою;
 • значна частина заявників не надає кількісні показники в своїх заявках, це стосується індикаторів, цілей, охоплення цільової аудиторії тощо;
 • мала увага приділяється маркетинговій складовій, тобто мало виробити товар чи зробити послугу, важливо про це донести до цільової аудиторії;
 • не всі кошториси детально розписані, відповідно доцільних тих чи інших витрат не розкрита, чи не відповідає плану проєкту;
 • в частини проєктів соціальна складова є не достатньо розкритою, чи не завжди актуальна.

Із загальних рекомендацій експертів, можна винести:

 • більш ретельно підходити до побудови бізнес-процесів;
 • більше уваги приділяти маркетинговій складовій;
 • залучати досвідчених партнерів, чи менторів для розвитку своїх проєктів. Оскільки мало запустити проєкт, він має ще продемонструвати свою сталість та тенденції до розширення.

У перший рік діяльності Українського ветеранського фонду були проведені наступні конкурсні програми:

 • Варто;

 • Варто+ГО;

 • Варто 2.0.

 
0 грн
Мінімальна запитувана сума на проєкт у 2022 році
0 грн
Максимальна запитувана сума на проєкт у 2022 році

Програми Варто та Варто 2.0

Олександр ЧумакОлександр Чумак

орієнтовані на фінансування бізнесу ветеранів та членів родин загиблих.

Подавати заявки на фінансування проєктів могли:

 • ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
 • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

Програма Варто+ГО

орієнтована на підтримку громадських об’єднань із статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), діяльність яких спрямована на захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей.

Подавати заявки на фінансування проєктів могли:

 • Громадські об’єднання із статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки та мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей.

Обов’язкові пріоритети програми Варто+ГО були:

 1. Надання менторської підтримки та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку.
 2. Соціальний супровід ветеранів, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
 3.  Соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Загалом на конкурси Українського ветеранського фонду у 2022 році було подано 182 заявок.

Розподіл по програмах є наступним:

 • Варто – 76 заявок
 • Варто+ГО – 39 заявок
 • Варто 2.0 – 67 заявок

Розподіл по програмах конкурсних заявок

Після отримання заявок Фондом, розпочинається технічний відбір аплікаційних заявок. З критеріями технічного відбору можна ознайомитись в інструкціях відповідних програм за посиланнями: Варто, Варто+ГО, Варто 2.0.

Проєктні заявки, котрі не відповідали критеріям технічного відбору, та на вимогу Фонду не були вчасно виправлені, не були передані на наступний етап – експертного оцінювання і були відхилені.

Кількість переданих проєктних заявок на експертне оцінювання:

 • Варто – 37 заявок
 • Варто+ГО – 11 заявок
 • Варто 2.0 – 33 заявки

Відношення поданих заявок на конкурс до кількості проктів, котрі пройшли технічний відбір

ВАРТО
79
37
ВАРТО + ГО
39
11
ВАРТО 2.0
67
33

На основі експертного оцінювання експертами експертних рад відповідних програм, були сформовані рейтингові списки учасників конкурсів, від найбільшої набраної кількості балів, до найнижчої.

Для кожної конкурсної програми, рішенням Виконавчого директора була визначена кількість переможців, котрі отримають фінансування.

Кількість переможців конкурсних програм:

 • Варто – 30 переможців
 • Варто+ГО – 8 переможців
 • Варто 2.0 – 23 переможців

Відношення кількості поданих заявок на конкурсні програми до кількості переможців

ВАРТО
76
30
ВАРТО + ГО
39
8
ВАРТО 2.0
67
23

Після оголошення переможців, підписання відповідних документів, розпочинається реалізація самих проєктів. Обов’язковим елементом кожного конкурсу є регулярне звітування заявника перед Фондом щодо етапів реалізації проєктів.

Основні тенденції котрі можна визначити по результатам конкурсних проєктів:

 • зважаючи на війну в країні є відносна невелика кількість заявників. Потенційні заявники чи проходять службу в Збройних силах України, чи припинили (тимчасово чи постійно) свої діяльність;
 • значна кількість проєктних заявок на першому етапі не відповідали вимогам технічного відбору і були доопрацьовані вже в процесі самого технічного відбору. На основі чого можна зробити висновок щодо слабкої підготовки заявників. І відповідно вимоги, під час подачи заявок більше увагу Фонду приділяти навчання своїх потенційних заявників.

Зважаючи на те, що реалізація значної частини проєктів буде відбувати вже в 2023 році, наразі немає змоги аналізувати результат реалізації та ефективність проєктів.

Відповідно до умов Договору про реалізацію проєкту 22 заявники у грудні місяці подали перші проміжні звіти – фінансові (включаючи первинні документи) та змістовні. Український ветеранський фонд здійснив перевірку відповідних звітів.

Статус перевірки проміжних звітів:

0
Погоджено
0
не погоджено (мають термін на доопрацювання)

У 2023 році Український ветеранський фонд планує розширити кількість конкурсних програм та зробити їх більш насиченими. 

Місія фонду

Робити сильних сильнішими

Сайт працює у тестовому режимі.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на e-mail:

Долучитись до спільноти  Для запитів ЗМІ:

  ФОНД У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  Банківські реквізити:

  Український ветеранський фонд
  ЄДРПОУ 44565396
  МФО 820172
  UA388201720313231001301022947
  в Державна казначейська служба України м. Київ

  Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
  Назва банку/ Name of the bank JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
  SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
  Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
  Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
  SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
  Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
  Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
  SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
  Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
  Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
  Назва банку/Name of the bank JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
  SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
  Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
  Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
  SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
  Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
  Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
  SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
  Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY