min_vet_min

Приєднуйтеся до команди УВФ: список вакансій

Провідний фахівець/фахівчиня юридичного відділу до Українського ветеранського фонду

Основні обов’язки:

 • Здійснення правового забезпечення господарської діяльності Фонду.
 • Участь у розробці проєктів господарських договорів (контрактів), колективного договору, внутрішніх документів Фонду, забезпечення їх належного оформлення та виконання.
 • Забезпечення юридичного супроводу проєктів Фонду та/або його партнерів.
 • Забезпечення юридичного супроводу під час перевірок контролюючими органами господарської діяльності Фонду.
 • Представництво інтересів Фонду в судах, правоохоронних органах, а також інших органах державної влади, в підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів, пов’язаних із діяльністю Фонду.
 • Складення і пред’явлення претензій при неякісному виконанню контрагентами умов договорів (контрактів), участь у претензійній роботі, контроль виконання Фондом претензій контрагентів.

Обов‘язкові вимоги: 

 • Знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень та інших нормативно-правові актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Українського ветеранського фонду, бюджетних установ, нормативно-правових актів, що стосуються його сфери діяльності.
 • Практичні знання цивільного, господарського, трудового, корпоративного, та податкового законодавства України.
 • Порядок укладення та оформлення договорів.
 • Досвід роботи у сфері представництва інтересів у судах.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.
 • Досвід роботи – від 1 (одного) років.

Умови роботи:
– місто Київ
– повний робочий день
– робота у новоствореній структурі
– дружня команда, що працює на результат
– можливість професійного зростання та постійний розвиток
– офіційне працевлаштування і соціальний пакет відповідно до КЗпП
CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Провідний фахівець юридичного відділу  до Українського ветеранського фонду”


Провідний фахівець/фахівчиня з фандрайзингу

Шукаємо фахівця/фахівчиню з фандрайзингу до Українського ветеранського фонду

Основні обов’язки:

– розробка стратегії та плану з фандрайзингу на статутну діяльність фонду від бізнесу, урядових
  та неурядових організацій (в т.ч. міжнародних)

– організація, контроль та звітування щодо фандрейзингових активностей

– розвиток та підтримка зв’язків із партнерами, донорами та спільнотами бенефіціарів

– розвиток партнерських мереж

– консультування з питань фандрейзингу в межах компетенцій УВФ

– розробка інноваційних програм та проєктів фонду у галузі фандрейзингу

– участь у навчальних заходах/програмах з фандрейзингу від фонду

Основні вимоги:

– вища освіта

– релевантний досвід роботи, що підтверджується проєктами, фандрейзинг для яких було здійснено 

– розуміння цінностей фонду, його команди та бенефіціарів – ветеранів 

– досвід роботи на держслужбі буде перевагою

Умови роботи:

– місто Київ

– повний робочий день

– робота у новоствореній структурі

– дружня команда, що працює на результат

– можливість професійного зростання та постійний розвиток

– офіційне працевлаштування і соціальний пакет відповідно до КЗпП

Тестове завдання: 

Запропонувати фандрейзингову активність у галузі реабілітації/реінтеграції ветеранів, яку можна буде передати ветеранській спілці/ГО

CV та виконане тестове завдання надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Провідний фахівець/фахівчиня з фандрайзингу до Українського ветеранського фонду”


Аудитор/Аудиторка

Шукаємо аудитора/аудиторку до Українського ветеранського фонду

Основні обов’язки:

 • забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю в установі;
 • ідентифікація ризиків та їхній вплив на здатність установи виконувати завдання і функції для досягнення нею мети та стратегічних цілей;
 • впровадження способів реагування на ризики;
 • оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, завдань
 • аудит проєктів відповідно до пріоритетних напрямів діяльності Фонду.

Обов‘язкові вимоги: 

 • знання законодавства з внутрішнього аудиту та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи
 • знати систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю
 • розуміння правил документообігу та оброблення облікової інформації
 • знання засобів комунікацій та зв’язку, правила роботи з комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням

Кваліфікаційні вимоги:

Вища профільна освіта (облік, аудит, фінанси)

Обов’язковий досвід роботи за фахом не менше 2 років

Умови роботи:

 • робота у новоствореній установі в центрі Києва
 • повний робочий день
 • офіційне працевлаштування
 • вчасна виплата заробітної плати
 • професійне зростання та постійний розвиток
 • соціальний пакет відповідно до КЗпП

CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Аудитор”


Проектний менеджер/менеджерка

Основні обов’язки:

 • формувати та наповнювати реєстри даних – проєктних заявок
 • здійснювати технічну оцінку аплікаційних пакетів, які надійшли на конкурс проєктів
 • формування інструкцій для користувачів та їх технічний супровід по роботі з платформою Фонду
 • забезпечувати супровід проєктів, комунікацію з отримувачами фінансової підтримки від Фонду
 • проводити моніторинг виконання проєктів
 • приймати звітність про виконання проєкту, забезпечувати її аналіз та оцінку
 • розвивати конкурсні програми Фонду, участь у розробці та оптимізації процесів управління проєктами

Основні вимоги:

 • вища освіта (сфера менеджменту та управління буде перевагою)
 • знання державної мови
 • досвід роботи у проектах від 2 років
 • знання документообігу та діловодства
 • вміння отримувати інформацію, аналізувати, структурувати і чітко її викладати
 • навички планування, моніторингу та пріоритезації завдань
 • аналітичні навички (досвід роботи з аналітикою буде перевагою)
 • відповідальність, чесність, уважність, мультизадачність, вміння працювати в команді, стресостійкість, готовність працювати з великим обсягом інформації, тайм-менеджмент
 • високий рівень відповідальності за результат своєї роботи, ініціативність, активна життєва позиція;
 • впевнений користувач ПК – пакет Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint; пакет Google Workspace: Google Docs, Google Sheet тощо (досвід роботи з CRM системами буде перевагою)

Умови роботи:

 • місто Київ
 • повний робочий день
 • робота у новоствореній структурі
 • дружня команда що працює на результат
 • можливість професійного зростання та постійний розвиток
 • офіційне працевлаштування соціальний пакет відповідно до КЗпП

CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Проектний менеджер/менеджерка


Бухгалтер відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (ДКСУ)

Основні обов’язки:

 • отримувати виписки з рахунків установи в органі ДКСУ, відображати дані в регістрах обліку;
 • здійснювати перевірку наданих до обліку первинних документів стосовно правильності їх оформлення;
 • подавати на реєстрацію до органу ДКСУ реєстрів зобов’язань та фінансових зобов’язань, готувати платіжні документи для їх погашення;
 • готувати документи на відкриття/закриття рахунків в органі ДКСУ та зміни до картки зі зразками підписів;
 • складати меморіальні ордери;
 • формувати для  подання в орган ДКСУ фінансову та бюджетну звітності.

Обов‘язкові вимоги: 

 • знання актів законодавства та нормативних документів щодо казначейського обслуговування бюджетних установ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи
 • розуміння правил документообігу та оброблення облікової інформації
 • знання засобів комунікацій та зв’язку, правила роботи з комп’ютером та відповідним програмним забезпеченням
 • досвід роботи у системі дистанційного обслуговування “Клієнт Казначейства – Казначейство” та системі подачі звітності “Є-звітність” буде перевагою

Кваліфікаційні вимоги:

 • Вища профільна освіта (облік, аудит, фінанси)
 • Обов’язковий досвід роботи за фахом не менше 2 років

Умови роботи:

 • робота у новоствореній установі в центрі Києва 
 • повний робочий день
 • офіційне працевлаштування
 • вчасна виплата заробітної плати
 • професійне зростання та постійний розвиток
 • соціальний пакет відповідно до КЗпП

CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Бухгалтер відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (ДКСУ)


Графічний дизайнер/дизайнерка

Основні обов’язки:

 • розвиток та систематизація візуального оформлення соціальних мереж Фонду
 • створення інфографіки
 • розробка та створення  презентацій
 • дизайн спецпроєктів
 • розробка дизайну і айдентики заходів Фонду
 • підвищення впізнаваності бренду

Основні вимоги:

 • дотримання брендбуку Фонду 
 • знання і вміння відповідати трендам дизайну 
 • знання технічних вимог для контенту Facebook, Instagram, Twitter
 • дотримання дедлайнів
 • досвід співпраці з ветеранською спільнотою буде перевагою

Умови роботи:

 • місто Київ
 • повний робочий день
 • робота у новоствореній структурі
 • дружня команда що працює на результат
 • можливість професійного зростання та постійний розвиток
 • офіційне працевлаштування соціальний пакет відповідно до КЗпП

CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Графічний дизайнер/дизайнерка


Фахівець/фахівчиня з персоналу (HR)

Основні обов’язки:

 • координація роботи з агентствами по підбору персоналу;
 • активна участь в автоматизації HR-процесів та адміністрування корпоративної HR- системи;
 • адаптація нових співробітників та оновлення програми адаптації новачків;
 • супровід змін в організаційній структурі компанії, в тому числі ротацій персоналу;
 • регулярні one to one зустрічі з працівниками та оцінка ризиків утримання;
 • організація повного циклу оцінки персоналу (від постановки цілей до оцінки), участь в оновленні системи оцінки персоналу;
 • організація заходів з навчання та розвитку персоналу (тренінги, семінари, майстер- класи тощо);
 • написання внутрішніх комунікацій для корпоративних каналів.

Основні вимоги:

 • вища освіта;
 • обов’язковий попередній досвід роботи на посаді фахівця з персоналу, менеджера з персоналу (HR specialist, HR manager, Talent manager);
 • експертиза в пошуку та відборі персоналу;
 • експертиза в проведенні адаптації новачків, супроводі ротацій та звільнень;
 • експертиза в одній із наступних дисциплін: оцінка персоналу, навчання та розвиток, компенсації та пільги;
 • знання трудового законодавства України;
 • вміння писати легкі для читання внутрішні повідомлення;
 • проактивність, здатність керувати комплексом задач із  дотриманням термінів виконання, розуміння та поведінка в рамках бізнес-етики, здатність до прояву емпатії та критичного мислення, хороші презентаційні навички.

Умови роботи:

 • місто Київ
 • повний робочий день
 • робота у новоствореній структурі
 • дружня команда що працює на результат
 • можливість професійного зростання та постійний розвиток
 • офіційне працевлаштування соціальний пакет відповідно до КЗпП

CV надсилайте на o.sofina@veteranfund.mva.gov.ua з темою листа “Фахівець/фахівчиня з персоналу (HR)”

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY