min_vet_min

Переможці #ВАРТО+ГО

Український ветеранський фонд підтримуватиме громадські об’єднання із статусом юридичної особи (громадських організацій або громадських спілок), діяльність яких спрямована на захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей.


Старт прийому заявок – 18 жовтня
Останній день прийому заявок – 7 листопада (до 18:00 за київським часом).

Сума фінансування проєктів: 

Мінімальна запитувана сума на проєкт – 500 000 грн

Максимальна запитувана сума на проєкт – 1 000 000 грн

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

 • Громадські об’єднання із статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки та мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей.

Обов’язкові пріоритети програми:

 1. Надання менторської підтримки та консультування ветеранського підприємництва від старту до розвитку.
 2. Соціальний супровід ветеранів, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
 3.  Соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Увага! Проєкт, що претендує на участь у конкурсі, має обов’язково відповідати мінімум одному  із зазначених  пріоритетів

Етапи проведення конкурсного відбору проєктів

Оголошення про Конкурсний відбір Проєктів 

14.10.2022

Початок прийому аплікаційних пакетів

18.10.2022

Кінець прийому аплікаційних пакетів

07.11.2022

Етапи відбору

08.11.2022 – 22.11.2022

Опублікування результатів конкурсного відбору проєктів

26.11.2022

Безпосередня реалізація проєкту

реалізація проєкту відповідно до планування проєкту, 

але не більше одного року з дня укладення договору

Додатки до Документів для пакету конкурсної заявки: 

1.Проєктна заявка 

2.Кошторис

3.Термін реалізації

4.Довідка про склад керівних органів

 

Форми звітності для переможців конкурсного відбору проєктів:

5.Форма проміжного змістового звіту

6.Форма фінального змістового звіту

7.Форма фінансового звіту

 

Запитання  та уточнення  щодо проєкту можна надсилати на пошту  varto.go.uvf@gmail.com з обов’язковим зазначенням  теми листа “Конкурс Проєктів”. У іншому разі лист може бути не розглянутий відповідальним підрозділом Фонду.

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, утворюється як громадська організація або громадська спілка і може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.


Звертаємо увагу на те, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

 

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Якщо Ваше громадське об’єднання із статусом юридичної особи, зареєстроване відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки від Українського ветеранського фонду та має статус неприбуткової організації, до статутної діяльності якого належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей запрошуємо брати участь у конкурсних відборах наших проєктів.

 

Для участі у конкурсному відборі проєктів громадське об’єднання обов’язково має подати:

 • витяг з Єдиного державного реєстру, що надається за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять
 • обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр;
 • витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З 24.02.2022 року в Україні діє воєнний стан. Порядок та особливості надання інформації з Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру в умовах воєнного стану врегульовано постановою Кабінету Міністрів України, якою передбачено, що на цей період та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, відомості з ЄДР за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються за запитом про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

 

Витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі. Водночас зауважимо, що наразі державний реєстр не працює.

 

Перелік документів для отримання Витягу:

 • Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.
 • Під час прийняття запиту заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
 • У разі, якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.
 • У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Витяги в паперовій формі надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів. Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу

У витязі про юридичну особу з Єдиного державного реєстру відображаються, зокрема, але не виключно:

 • номер, дата та час формування витягу;
 • відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);
 • дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
 • найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
 • ідентифікаційний код;
 • організаційно-правова форма;
 • вид громадського формування;
 • статус громадського формування;
 • мета діяльності громадського формування;
 • перелік засновників та учасників;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • види діяльності;
 • відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих документів);
 • відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
 • відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку – для громадського формування;
 • відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, — у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
 • інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок — для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи;
 • дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 • відомості про заборону діяльності громадського формування: дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії, заборону діяльності громадського об’єднання;
 • термін, до якого юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку в податковому органі за місцем попередньої реєстрації — у разі зміни їхнього місцезнаходження;
 • дані про хронологію реєстраційних дій;
 • відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії, підстави для зупинення розгляду документів, прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
 • відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії, дата та номер реєстраційної дії, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення), прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію, місце проведення реєстраційної дії, тип змін, унесених реєстраційною дією.

Неприбутковою організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

За особистим запитом представника неприбуткової організації контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації надає йому безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг Реєстру за визначеною формою, який містить відомості про неприбуткову організацію, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. 

Форма запиту опублікована ДПС.

Запит про отримання витягу з Реєстру (далі — Запит) подається за формою.

Способи подання Запиту:

 • поштою;
 • безпосередньо до контролюючого органу за основним місцем обліку;
 • засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», за посиланням: cabinet.tax.gov.ua (розділ «листування з ДПС»).

Усі розділи Запиту підлягають заповненню. У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі. Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації можуть подати Запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Режим «Листування з ДПС» приватної частини інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» забезпечує можливість направлення платником до органу ДПС разом із супровідним листом Запиту, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

Датою подання Запиту із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у підрежимі «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у підрежимі «Вихідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи».

Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації, і має ось такий вигляд:

ВИТЯГ
з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

Код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації _____________________

Найменування неприбуткової організації  ___________________________

___________________________________________________________________

Дата включення підприємства, установи, організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації ____ ____________ 20___ р.

Ознака неприбутковості __________________________________________

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни
____ _______________ 20___ р.

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій або зміну ознаки неприбутковості 

Дата прийняття рішення ____ _______________ 20___ р.

Номер рішення __________________________________ 

Тип рішення ____________________________________ 

Дата скасування ознаки неприбутковості  ____ _______________ 20___ р.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Дата прийняття рішення ____ _______________ 20___ р.

Номер рішення __________________________________ 

Контролюючий орган, який прийняв рішення 

Найменування контролюючого органу ______________________________

Ідентифікаційний код контролюючого органу _______________________

Дата формування витягу ____ _______________ 20___ р.

Час формування витягу  __________________________ 

Найменування контролюючого органу, який видав витяг ______________

___________________________________________________________________

Дата видачі витягу ____  _______________ 20___ р. 

_________________________________
(найменування посади особи контролюючого органу, який видав витяг)

 

_______________
(підпис)

_______________
(власне імʼя, прізвище)

  

 

МП

 

Перелік переможців

Проєкт

Назва

Назва організації-заявника

Загальний бал

185

Через творчість про біль

Громадська організація "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

344

194


Розробка інструментів арт-терапії для соціальної адаптації дітей воїнів «Хоробрий уїк-енд»

Громадська організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сумській області»

324

193

Програма підтримки та розвитку ветеранського підприємництва для жінок «Від ідеї до власної справи»

Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Соціальний вектор"

309

184

Підтримка ветеранів в розвитку підприємництва: від перших кроків до стабільного доходу

Громадська організація "Спілка учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району"

297

202

"Мережа мужніх": центр розвитку соціального підприємництва для ветеранів

Громадська організація "Подільська агенція регіонального розвитку"

292

201

Соціально-психологічний супровід ветеранів та членів їх сімей з використанням елементів анімало-арт-терапії та фізичної реабілітації «Радість дотику»

Громадська організація «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «СТРУНИ СЕРЦЯ»

292

197

«Соціальна підтримка ветеранів – потенціал розвитку Студенянської громади»

Громадська організація "Центр розвитку Студенянської громади"

286

203

Книга для дітей “Мій тато/мама повернувся/лася з війни”

ГО «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО»

281

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY