min_vet_min

Дослідження підготовлено
навчально-аналітичним відділом Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів

Дослідницька група та співавтори:

Величко-Трифонюк Руслана — виконуюча обов’язки Виконавчого директора Українського ветеранського фонду 

Кіріллова Юлія – начальник Відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду

Зновяк Владислава – провідний фахівець Відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду

Доля Ірина – провідний фахівець Відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду

ЗМІСТ

ВСТУП

Український ветеранський фонд Мінветеранів провів щорічне анонімне онлайн-опитування серед ветеранів і ветеранок та діючих військовослужбовців і військовослужбовиць.

Опитування було проведено в період з 15 по 25 січня 2024 року. Воно передбачало збір первинних даних з метою визначення думки безпосередньо ветеранів та діючих військовослужбовців щодо їхніх актуальних потреб та бачення можливостей для кар’єрного і професійного зростання в Україні.

Воєнний стан, який триває в Україні на час збору даних, обмежує доступ до повних та достовірних офіційних статистичних даних щодо загальної кількості ветеранів, діючих військовослужбовців, їхнього розподілу відповідно до віку, статі, а також використання персоналізованих кількісних методів збору даних. Враховуючи важкодоступність респондентів, методом для збору даних було обрано анонімне онлайн-опитування, тому вибірка є «стихійною». В опитуванні взяли участь 1043 респонденти. Результати опитування не є репрезентативним, проте вони відображають актуальні настрої та певні тенденції серед цільової аудиторії.

Структурно анонімне онлайн-опитування складається з 4 блоків, до яких увійшло 29 запитань. Серед них12 – це закриті запитання, а 17 – напівзакриті запитання, де респонденти мали можливість надати свої варіанти:

Блок 1 складався із соціально-демографічних запитань.

Блок 2 включав респондентів з числа ветеранів, які на даний момент не несуть службу в Силах оборони України.

Блок 3 включав респондентів з числа діючих військовослужбовців.

Блок 4 містив питання про перекваліфікацію/навчання і був обов’язковий для всіх респондентів.

РОЗДІЛ 1. БЛОК ПИТАНЬ ПРО СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ ВЕТЕРАНІВ ТА ДІЮЧИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Перший блок питань дає можливість сформувати соціально-демографічний портрет нашої цільової аудиторії. Серед опитаних респондентів: 33,08% ветеранів, які не проходять військову службу, 66,92% діючих військовослужбовців.

Серед опитаних респондентів були представлені переважно чоловіки: 90,41% — чоловічої статі, 9,3% — жіночої та 0,29% — іншої статі, небінарні особи.

За віковим розподілом респондентів переважають особи середнього віку. Так, частка респондентів віком 18-25 становить 2,88%; 26-35 років — 27,13%; 36-45 років — 42,76%; 46-60 років — 25,41%; кількість респондентів віком старше 60 років становить 1,82% усіх опитаних (див. Діаграма 1).

ВАШ ВІК:

Діаграма 1

No Data Found

Переважна кількість опитаних респондентів мають статус учасника бойових дій (74,5%), статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають 15,92% респондентів, 9,2% — ВПО, 1,25% — член родини загиблого. Також 16,59% опитаних вказали, що не мають жодного статусу. (див. Діаграма 2). Респонденти мали можливість обрати кілька варіантів відповідей. Серед респондентів, які мають декілька статусів одночасно, маємо такий розподіл: 8,05% мають статус УБД та статус особи з інвалідністю; 6,04% — мають статуси УБД та ВПО. Близько 0,77% опитаних мають статус УБД та статус члена родини загиблого.

ЧИ МАЄТЕ ВИ СТАТУС:

Діаграма 2

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

РОЗДІЛ 2. БЛОК ПИТАНЬ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ, ЯКІ НА ДАНИЙ МОМЕНТ НЕ НЕСУТЬ СЛУЖБУ В СИЛАХ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Цей розділ стосувався виключно респондентів із числа ветеранів, які на даний момент не несуть службу в Силах оборони України. Загальна кількість респондентів, які надали відповіді в даному блоці, становить 345 з 1043 учасників опитування. Серед них: 26 жінок (7,53%) переважно середнього віку (42,3% — 26-35 років, 26,92% — 36-45 років, 30,76% — 46-60 років,) та 319 чоловіків (92,46%) теж переважно середнього віку (0,94% — 18-25 років, 17,55% — 26-35 років, 45,14% — 36-45 років, 30,72% — 46-60 років, 5,64% — 61+ років) (див. Діаграма 3).

РОЗПОДІЛ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Діаграма 3

No Data Found

Серед сфер зайнятості опитаних ветеранів є: оборонно-промисловий комплекс — 0,57%; правоохоронні органи, органи митної та податкової служби — 0,57%; сфера культури — 0,86%; медицина — 1,72%; машинобудування — 1,72%; будівництво — 2,01%; логістика — 2,29%; тимчасова зайнятість — 2,43%, система охорони та безпеки — 3,15%; освіта і наука — 3,72%; сільське господарство — 4,01%; громадський сектор — 4,3%; ІТ сфера — 4,3%; сфера послуг — 5,44%; пенсіонери — 5,57%, державна служба, бюджетні (державні) установи, організації — 7,45%; власна справа (ФОП, самозайнята особа) — 8,31%. 30,95% респондентів зазначили, що мають статус безробітного. Також 9,77% вказали власні варіанти відповідей, серед яких: помічник ветерана, декретна відпустка, лікування, період адаптації (див. Діаграма 4).

ЯКА ВАША ПОТОЧНА СФЕРА ЗАЙНЯТОСТІ?

Діаграма 4

No Data Found

No Data Found

На питання «Чи хотіли би ви зайнятися власною справою, підприємництвом?» переважна більшість 50,14% ствердно відповіла, що однозначно хотіла б; 3,72% респондентів зазначили, що точно не хотіли б зайнятися власною справою, а ще 10,03% — схильні бути найманими працівниками. Також серед опитаних 12,03% вже мають власну справу (див. Діаграма 5).

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ЗАЙНЯТИСЯ ВЛАСНОЮ СПРАВОЮ, ПІДПРИЄМНИЦТВОМ?

Діаграма 5

No Data Found

На запитання «Якої допомоги ви потребуєте зараз або в майбутньому», респонденти з числа ветеранів і ветеранок, які на сьогодні не несуть службу в Силах оборони України, зазначили, що потребують: фінансової підтримки — 56,16%; зміцнення здоров’я — 52,44%; придбання житла — 29,23%; підприємницьких інвестицій — 27,22% покращення житлових умов — 26,65%; освіти — 26,07%; працевлаштування — 24,07%; психологічної підтримки — 22,64%; підтримки підприємництва (не фінансова підтримка) — 15,19%; відновлення житла — 2,58%. Також 5,16% вказали власні варіанти відповідей, серед яких: відсутність дискримінації у всіх сферах життя, оплата оперативного лікування, подолання корупції (див. Діаграма 6).

ЯКОЇ ДОПОМОГИ ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ЗАРАЗ АБО В МАЙБУТНЬОМУ?

Діаграма 6

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

На запитання: «Якими пільгами користуєтеся ви та ваша родина?» більше половини респондентів відповіли, що користуються комунальними субсидіями – 71,06%, а ще 42,12% – користуються безоплатним проїздом. Також 39,54% респондентів отримують пенсії, 16,62% – користуються земельною ділянкою; 13,75% мають пільги на медичне обслуговування; 7,74% – на навчання; 6,3% отримують грошову допомогу; 4,3% – психологічну реабілітацію; 3,44% – користуються податковими знижками. Близько 14% опитаних ще не мають досвіду користування пільгами (див. Діаграма 7).

ЯКИМИ ПІЛЬГАМИ КОРИСТУЄТЕСЯ ВИ ТА ВАША РОДИНА?

Діаграма 7

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

Відповідаючи на запитання про послуги для ветеранів, якими вони найбільш задоволені, більшість респондентів виокремлює комунальні субсидії — 51,86%; безоплатний проїзд — 27,22%; пенсії — 20,63%. Відповіді щодо задоволення іншими послугами: медичне обслуговування — 11,17%; земельні ділянки — 8,31%; пільги на навчання — 8,6%; грошова допомога — 4,01%; психологічна реабілітація — 2,58%; податкові знижки — 2,29%. Також 11,88% респондентів відповіли, що не задоволені жодною послугою. Ще 9,6% респондентів вказали власні варіанти відповідей, серед яких переважають: відсутність інформації про послуги, оформлення статусу, який дозволить отримувати послуги, не користуються послугами (див. Діаграма 8).

ЯКИМИ З ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ ВИ НАЙБІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕНІ?

Діаграма 8

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

На запитання «Якими з отриманих послуг ви не задоволені?» відповіді респондентів розподілилися. Загалом, опитані ветерани переважно незадоволені такими послугами: медичне обслуговування — 36,68%; земельна ділянка – 30,95%; грошова допомога — 28,08%; комунальні субсидії — 20,63%; психологічна реабілітація – 20,63%; пенсії — 17,77%; податкові знижки — 16,91%; безоплатний проїзд — 16,62%; пільги на навчання — 9,17%. Близько чверті опитаних ветеранів (25,5%) вказали, що не мають ще такого досвіду, а ще 7,45% вказали власні варіанти, серед яких найбільш поширеними є: не отримували послуги, встановлення статусу «особа з інвалідністю», оформлення статусу УБД (див. Діаграма 9).

ЯКИМИ З ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ ВИ НАЙБІЛЬШЕ НЕ ЗАДОВОЛЕНІ?

Діаграма 9

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

Відповідаючи на запитання «В доступі до яких з послуг вам було відмовлено?» 36,68% респондентів з числа ветеранів вказали, що не мають такого досвіду. Натомість, близько третини (33,81%) вказали на земельну ділянку; 19,48% — отримували відмови у медичному обслуговуванні; 15,47% — зіштовхувались із відмовою щодо грошового забезпечення; 12,03% — щодо безоплатного проїзду; 7,74% — щодо пільг на
навчання; 7,45% — щодо податкових знижок; 6,88% — щодо психологічної реабілітації; 6,02% — щодо комунальних субсидій; 5,16% — щодо пенсій. Також 10,89% опитаних вказали власні варіанти відповідей, серед яких поширеними є випадки відмови у наданні таких послуг: покращення житлових умов, медична реабілітація, санаторно-курортне лікування, надання інвестицій під власний бізнес, отримання безвідсоткової позики на будівництво/ремонт власного житла (див. Діаграма 10).

В ДОСТУПІ ДО ЯКИХ ПОСЛУГ ВАМ БУЛО ВІДМОВЛЕНО?

Діаграма 10

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

На запитання «Які послуги з відновлення ви би хотіли отримати у 2024 році» більшість (69,05%) відповіла — санаторно-курортне лікування; ще 49,28% — планова стоматологічна допомога; 39,54% — зубопротезування; 26,93% — психологічна допомога; 8,02% — протезування (верхніх/нижніх кінцівок).
Натомість, 5,16% вказали, що не потребують послуг з відновлення, а 5,73% вказали власний варіант відповіді, а саме послуги з профільної медицини: консультації окуліста-хірурга, протезування сердечного клапану, хірургічна допомога щодо усунення наслідків поранення (див. Діаграма 11).

В ДОСТУПІ ДО ЯКИХ ПОСЛУГ ВАМ БУЛО ВІДМОВЛЕНО?

Діаграма 11

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

РОЗДІЛ 3. БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ ДІЮЧИХ ВІЙСЬКОВИХ

Цей блок представляє відповіді діючих військовослужбовців, а також відповіді ветеранів, які повернулися до війська, зокрема у зв’язку з повномасштабною агресією РФ на території України від 24 лютого 2022 року. Сумарно відповіді на запитання даного блоку дали 698 респонденти з 1043 учасників опитування. Серед них 71 (10,17%) — це жінки, переважно середнього віку (1,4% — 18-25 років, 32,4% — 26-35 років 36,62% — 36-45 років, 29,58% — 46-60 років) та 624 (89,4%) — чоловіки, переважно середнього віку (4% — 18-25 років, 30,61% — 26-35 років, 43,11% — 36-45 років, 22,28% — 46-60 років) (див. Діаграма 12).

РОЗПОДІЛ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ

Діаграма 12

No Data Found

Відповідаючи на запитання щодо сфери зайнятості до служби в армії 12,18% респондентів-військовослужбовців зазначили, що мали власну справу (ФОП, самозайнята особа); 11,17% — працювали в ІТ-сфері; 9,03% — в сфері послуг; 3,01% — навчалися; 8,88% — працювали в сфері будівництва; 3,44% — в системі охорони та безпеки; 6,45% — в сфері логістики; 4,58% — в сфері освіти і науки; 6,45% — в медицині; 7,16% — були на державній службі; 2,58% — працювали в правоохоронних органах, органах митної та податкової служби (див. Діаграма 13).

СФЕРА ВАШОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ?

Діаграма 13

No Data Found

No Data Found

На запитання «Якої підтримки ви потребуєте зараз найбільше?» 37,68% респондентіввійськовослужбовців зазначили, що потребують фінансових виплат; 37,54% — матеріальної допомоги; 34,81% — психологічної допомоги; 32,95% – підтримки родині; 30,8% — інформаційної допомоги щодо наявних програм; 26,36% — юридичних консультацій; 10,74% — ремонту/відбудови житла; 8,45% — забезпечення медикаментами. Також власні варіанти вказали 9,89% опитаних військовослужбовців. Вони зокрема вказували на потребу у: відпочинку, демобілізації, ротації, поверненні до родини, придбанні власного житла, доступі до професійної медичної допомоги, отриманні стартового капіталу для власної справи, подоланні корупції в тилу (див. Діаграма 14).

ЯКОЇ ПІДТРИМКИ ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ЗАРАЗ НАЙБІЛЬШЕ?

Діаграма 14

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

Водночас на запитання «Якої допомоги ви потребуватимете в майбутньому» більшість вказала на потребу в підтримці фізичного здоров’я — 47,71% та в забезпеченні житлом — 39,26%. Психологічної підтримки будуть потребувати 37,54% респондентів; матеріальної допомоги – 35,96%, інвестицій у власний бізнес — 34,81%, фінансових виплат — 32,95%, допомоги у працевлаштуванні — 32,66%, інформаційної допомоги щодо наявних програм для ветеранів — 28,08%, послуг з освіти/перекваліфікації — 27,36%, підтримки родин — 26,36%, юридичних консультацій — 22,35%, забезпечення медикаментами — 11,17%, реінтеграції — 10,74%, допомоги у ремонті/відбудові житла — 7,59%. (див. Діаграма 15).

ЯКОЇ ПІДТРИМКИ ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ЗАРАЗ НАЙБІЛЬШЕ?

Діаграма 15

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

Серед послуг із відновлення, які військовослужбовці хотіли б отримати в поточному 2024 році, респоденти зазначили найбільшу потребу в санаторно-курортному лікуванні — 61,32%. Значна кількість респондентів зауважила на послугах щодо планової стоматологічної допомоги — 47,85%. Психологічну допомогу обрали — 32,52% респондентів, зубопротезування — 31,95%. Найменша потреба військовослужбовців у протезуванні (верхніх/нижніх кінцівок) — 3,15%. Окрім того, 10,89% респондентів зазначили, що взагалі не потребують жодних послуг із відновлення (див. Діаграма 16).

ЯКІ ПОСЛУГИ З ВІДНОВЛЕННЯ ВИ БИ ХОТІЛИ ОТРИМАТИ У 2024?

Діаграма 16

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

За результатами опитування військовослужбовців, більшість опитаних (52,87%) планує повернутися до своєї роботи/навчання після демобілізації. Натомість 16,62% дали негативну відповідь, а для решти респондентів було важко дати відповідь на дане запитання (див. Діаграма 17).

ЧИ ПЛАНУЄТЕ ВИ ПОВЕРТАТИСЯ ДО СВОЄЇ РОБОТИ/НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ?

Діаграма 17

No Data Found

Відповідаючи на запитання «Чи хотіли б ви після демобілізації зайнятися власною справою, підприємництвом» близько 62,89% опитаних військовослужбовців обрали варіант «так, однозначно», а близько 11,03% зазначили, що вже мають власну справу. Водночас 16,62% респондентів вважають, що їм краще бути найманими працівниками, а 9,46% — точно не хотіли б займатися власною справою (див. Діаграма 18).

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТИСЯ ВЛАСНОЮ СПРАВОЮ, ПІДПРИЄМНИЦТВОМ?

Діаграма 18

No Data Found

Говорячи про труднощі, які можуть очікувати на військовослужбовців після завершення війни, респонденти найбільше хвилюються про проблеми з фізичним здоров’ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%), психологічні труднощі (50,57%), проблеми з оформленням соціальних пільг (42,26%), труднощі з пошуком роботи (39,40%) (див. Діаграма 19).

НА ВАШУ ДУМКУ, З ЯКИМИ ТРУДНОЩАМИ ОСОБИСТО ВАМ ДОВЕДЕТЬСЯ ЗІШТОВХНУТИСЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Діаграма 19

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

РОЗДІЛ 4. БЛОК ПИТАНЬ ПРО ПЕРЕПІДГОТОВКУ / НАВЧАННЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Питання даного блоку були обов’язковими для всіх респондентів та передбачали визначення думки як діючих військовослужбовців, так і ветеранів щодо наявних державних програм, які повинні сприяти працевлаштуванню ветеранів через перекваліфікацію та навчання. Абсолютна більшість респондентів пов’язує своє професійне майбутнє з Україною — 45,35% (див. Діаграма 20).

ЧИ БАЧИТЕ ВИ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ МАЙБУТНЄ В УКРАЇНІ?

Діаграма 20

No Data Found

На запитання «Який варіант професійного розвитку будуть обирати ветерани в цивільному житті?» 30,97% опитаних вказали відповідь – розвиток власної справи, а 4,31% вказали власні варіанти відповіді (див. Діаграма 21).

НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКИЙ ВАРІАНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДУТЬ ОБИРАТИ ВЕТЕРАНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ЖИТТІ?

Діаграма 21

No Data Found

На запитання «Які нові професійні навички та вміння Ви здобули під час проходження військової служби?» 57,62% респондентів назвали опанування навичками виживання, 56,76% вказали навички надання першої домедичної допомоги, 39,21% — навички управління персоналом, 29,91% назвали навички комунікації, 26,85% — водіння та роботу з технікою, 26,37% — документообіг, 18,41% — психологію, 15,82% — управління квадракоптерами/дронами, 15,72% — навички з логістики, 14,09% — роботу з комп’ютерами, 13,90% — управління системами зв’язку, 12,56% — навички з інженерії та будівництва, 7,38% — кулінарію, а 4,03% вказали власні варіанти (див. Діаграма 22).

ЯКІ НОВІ ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ ВИ ЗДОБУЛИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ?

Діаграма 22

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

Відповідаючи на запитання про перешкоди у сфері зайнятості, з якими можуть зіштовхнутись ветерани у цивільному житті, переважна більшість опитаних вказала такі варіанти відповідей: психічний стан здоров’я (71,14%); недостатня/неконкурентна заробітна плата (68,94%); фізичний стан здоров’я (67,31%); відсутність вакансій за місцем проживання (54,94%). Також ймовірними перешкодами, на які вказують ветерани та військовослужбовці, є: брак знань або втрата навичок (42,28%); відсутність адаптаційного періоду на робочому місці (39,12%); група інвалідності (37,39%); втрата інтересу працювати (36,91%); відсутність підтримки в колективі (27,90%); відсутність можливості опанувати нову професію (21,28%); бажання працювати лише на себе, мати власну справу (15,53%). Ще близько 1,82% респондентів додали власні варіани відповідей (див. Діаграма 23).

НА ВАШУ ДУМКУ, З ЯКИМИ ПЕРЕШКОДАМИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ МОЖУТЬ ЗІШТОВХНУТИСЯ ВЕТЕРАНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ЖИТТІ?​

Діаграма 23

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

Відповідаючи на запитання «Чи маєте ви інформацію про державні програми навчання та перепідготовки для ветеранів після звільнення з військової служби?» 67,79% вказали, що не володіють інформацією, їм не відомі такі програми. Водночас 18,5% відомо про такі програми, а для 13,71% було важко відповісти на дане запитання (див. Діаграма 24).

ЧИ МАЄТЕ ВИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ВЕТЕРАНІВ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ?

Діаграма 24

No Data Found

У межах опитування ветерани та військовослужбовці також мали можливість вказати умови, які, на їхню думку, необхідно забезпечити при навчанні/перекваліфікації ветеранів. Так, переважна більшість вказала такі варіанти відповідей: гідна оплата праці/стипендія на час навчання (69,42%); гарантоване працевлаштування (65,1%); розширення сфер навчання та перекваліфікації (53,12%). Також близько третини респондентів закцентували на необхідності наближення центрів з надання навчальних послуг у регіонах постійного проживання (38,64%); організації навчання на базі виробництв/підприємств (35,09%); а також — на важливості стислих термінів навчання/перекваліфікації (20,04%). Водночас 1,63% опитаних додали власні варіанти відповідей, а саме: покращити доступ до інформації про навчання, враховувати вік при розробці програм з перекваліфікації (див. Діаграма 25).

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ УМОВИ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРИ НАВЧАННІ / ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ?

Діаграма 25

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

Згідно з відповідями на запитання «Як ви оцінюєте ефективність діяльності профільних державних інституцій, які повинні сприяти професійному та кар’єрному розвитку ветеранів у цивільному житті?» для 32,41% респондентів важко відповісти однозначно на дане запитання. Натомість 8,34% вважають, що вона ймовірніше ефективна та 3,93% — однозначно ефективна (див. Діаграма 26).

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФІЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ЯКІ ПОВИННІ СПРИЯТИ ПРОФЕСІЙНОМУ ТА КАР’ЄРНОМУ РОЗВИТКУ ВЕТЕРАНІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ЖИТТІ?

Діаграма 26

No Data Found

Даючи відповідь на запитання про те, що необхідно покращити у роботі профільних державних інституцій, які повинні сприяти професійному та кар’єрному зростанню ветеранів у цивільному житті, думки респондентів розділилися. Переважна більшість вказала, що необхідно зменшити бюрократію (79%); орієнтуватися на потреби ветеранів (64,72%); покращити доступність інформації про послуги (59,35%); впроваджувати якісний сервіс (50,53%) (див. Діаграма 27)

НА ВАШУ ДУМКУ, ЩО НЕОБХІДНО ПОКРАЩИТИ У РОБОТІ ПРОФІЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ЯКІ ПОВИННІ СПРИЯТИ ПРОФЕСІЙНОМУ ТА КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННЮ ВЕТЕРАНІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ЖИТТІ

Діаграма 27

Допустимо декілька варіантів відповідей

No Data Found

No Data Found

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Провівши дослідження актуальних потреб та бачення можливостей для кар’єрного і професійного зростання ветеранів в Україні шляхом анонімного онлайн-опитування ветеранів та військових, нами було виявлено такі показники: 

— Близько половини (50,14%) опитаних ветеранів, які на даний момент не несуть службу в Силах оборони України, мають бажання розвивати власну справу. Натомість 1/10 частина респондентів надають перевагу бути найманими працівниками. 

— На думку переважної більшості опитаних ветеранів та ветеранок, зараз та в найближчому майбутньому вони потребуватимуть таких видів допомоги: фінансова підтримка (56,16%) та зміцнення здоров’я (52,44%). Менш пріоритетною та не менш важливою буде допомога в придбанні житла; залученні підприємницьких інвестицій; покращенні житлових умов; а також — освіта; працевлаштування та психологічна підтримка.

 — Згідно з результатами опитування ветеранів найбільший попит мають такі пільги: комунальні субсидії, безоплатний проїзд та пенсії, з яких найбільш задоволені комунальними субсидіями (51,86%). Натомість найменше ветерани користувалися пільгами на навчання, грошовою допомогою, пільгами щодо психологічної реабілітації та податковими знижками. Послуги, якими опитані ветерани найбільше не задоволені — це медичне обслуговування, земельна ділянка та грошова допомога. 

— На думку більшості опитаних військовослужбовців, особисті труднощі, з якими їм доведеться зіштовхнутися в процесі повернення до цивільного життя, є проблеми з фізичним здоров ям та нерозуміння з боку суспільства. Про це вказали близько 63% опитаних. 

— І ветерани, і діючі військовослужбовці висловлювали своє занепокоєння через «брак знань або втрату навичок» (42,28%), що стане перешкодою для них у сфері професійної зайнятості. Проте, як показують результати опитування, респонденти не володіють інформацією про вже розроблені державні програми навчання та перепідготовки для ветеранів, таку думку висловили 67,79% респондентів. 

— Враховуючи високий відсоток респондентів серед ветеранів, які зазначили, що наразі є «безробітними» (30,95%), актуалізується робота з оптимізації як вже наявних, так і з розробки нових програм з навчання/перекваліфікації. З метою наближення умов програм до реальних потреб та індивідуальних можливостей ветеранів вкрай важливо врахувати саме їхнє бачення проблематики. Так, більшість респондентів визначили три головні умови: гідна оплата праці/стипендія на час навчання (69,42%); гарантоване працевлаштування (65,1%); розширення сфер навчання та перекваліфікації (53,12%). 

— Серед ветеранів та військовослужбовців набуває поширення думка, що профільні державні інституції не виконують своє призначення в повному обсязі і їхня діяльність щодо підтримки ветеранів у їхньому професійному та кар’єрному розвитку є неефективною. Сумарно негативні оцінки дорівнюють 55,32% з них, 25,89% — однозначно впевнені в неефективності, а 29,34% вважають, що діяльність ймовірніше неефективна. На шляху покращення роботи державних інституцій, на думку ветеранів та військовослужбовців, повинно стати зменшення бюрократичної складової та впровадження якісного сервісу; а кожна програма та рішення, яке стосується ветеранів, має базуватися на актуальних потребах ветеранської спільноти. 

— З огляду на результати опитування спостерігається виникнення необхідності змінити модель поточної інформаційної взаємодії з ветеранами та військовослужбовцями, з посиленням інклюзивної складової при поширенні інформаційних продуктів, розрахованих на ветеранів.

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY