min_vet_min

Аналітична довідка

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ВЕТЕРАНІВ: ДОСВІД США

(огляд інструментів і політик)

 підготував :

Відділ навчально-аналітичної роботи
Українського ветеранського фонду 

Міністерства у справах ветеранів

Зміст

Предмет аналізу

У даному дослідженні проаналізовано приклади успішних політик та практик підтримки ветеранського бізнесу в Сполучених Штатах Америки, зокрема на федеральному рівні. Дослідження є описовим і має на меті окреслити ключові інституції, що сприяють розвитку ветеранського бізнесу; законодавчі норми, що створюють сприятливі умови для розвитку ветеранського бізнесу та безпосередні програми для підприємців-ветеранів. 

Об’єктом даного аналізу виступає ветеранський бізнес США з огляду на декілька факторів: 1) інтенсивне зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США на тлі російської агресії; 2) багатолітній досвід впровадження та реалізації соціальної політики задля забезпечення потреб ветеранів; 3) високі статистичні показники, що свідчать про ефективність та послідовність політики сприяння розвитку ветеранського бізнесу в США. 

Так за даними Міністерства у справах ветеранів США, в країні проживає близько 19 мільйонів ветеранів. За даними Бюро статистики праці США, приблизно дев’ять із десяти ветеранів – чоловіки. Найбільша когорта старше 60 років, що становить близько 35% ветеранів США. В 2021 році рівень безробіття серед ветеранів (4,4%) був нижчим, ніж рівень безробіття серед неветеранів (5,3%). Підприємства, що належать ветеранам, становлять близько 5,9% (337 934) усіх підприємств із приблизною виручкою в 947,7 мільярдів доларів США, приблизно 3,9 мільйона працівників і приблизно 177,7 мільярдів доларів щорічної виплати заробітної плати1

Опитування Megaphone of Main Street: Unsung Entrepreneurs, в якому взяли участь понад 3000 підприємців по всій країні, показало, що 9,1% малих підприємств США належать ветеранам, вони генерують 1 трильйон доларів щорічних надходжень і надають роботу майже шести мільйонам американців2. Найпопулярніші галузі для підприємців-ветеранів включають нафту та газ, фінанси, професійні послуги, виробництво, будівництво та транспорт. Згідно зі статистикою формування бізнесу Бюро перепису населення США, найбільше типів нових підприємств з 2020 по 2021 роки були в роздрібній торгівлі, професійних послугах, будівництві, транспортуванні. Найменше ветерани володіють бізнесом у сферах мистецтва, розваг, освіти та харчування3

З огляду на показники розвитку ветеранського бізнесу в США, даний аналіз покликаний створити уявлення про шляхи та інструменти впровадження ефективної політики сприяння розвитку ветеранського бізнесу в Україні за прикладом Сполучених Штатів Америки.

____________

1. Annual Business Survey Release Provides Data on Minority-Owned, Veteran-Owned and Women-Owned Businesses [Електронний ресурс] // Census Bureau. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/annual-business-survey.html.
2. The Megaphone of Main Street: Unsung Entrepreneurs [Електронний ресурс] // SCORE. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.score.org/resource/data-report/megaphone-main-street-unsung-entrepreneurs.
3. Cities With the Most Veteran-Owned Businesses [Електронний ресурс] // HireAHelper. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.hireahelper.com/lifestyle/cities-with-the-most-veteran-owned-businesses/.

Інституційна підтримка

За розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі бізнесу меншин та ветеранів в Сполучених Штатах Америки на сьогодні відповідає Адміністрація малого бізнесу (Small Business Administration, SBA), яка була створена 1953 року та керується Законом «Про малий бізнес». Також у всіх штатах і великих містах США діють понад сто регіональних відділень SBA.

Основними функціями SBA є:

 1. Забезпечення доступу малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів.
 2. Надання інформаційних, освітніх і консультаційних послуг.
 3. Забезпечення доступу до виконання держзамовлень.
 4. Захист інтересів малого та середнього бізнесу.

Раз на чотири роки SBA випускає документ, що визначає подальший напрям розвитку діяльності Адміністрації, зараз це Стратегія на 2022-2026 фінансові роки. Даний документ передбачає всебічну підтримку державними організаціями малого та середнього бізнесу за напрямками діяльності: збільшення експортних можливостей; надання допомоги в трансферті технологій; поліпшення доступу до довготривалих кредитів для реконструкції, придбання обладнання і виробництва нових конкурентоспроможних товарів і послуг; поширення інформації про різні державні, регіональні і приватні програми, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності бізнесу4.

SBA працює через розгалужену партнерську мережу, яка включає центри розвитку малого бізнесу, жіночі бізнес-центри та Офіси управління розвитку бізнесу ветеранів (Office of Veterans Business Development), що розташовані по всій країні. Завдання Управління з розвитку бізнесу ветеранів (OVBD) полягає в тому, щоб максимально збільшити доступність, застосування та зручність програм для малого бізнесу для ветеранів, ветеранів-інвалідів, учасників резерву та їхніх родин. OVBD є зв’язком SBA з бізнес-спільнотою ветеранів; забезпечує аналіз політики та звітність; є омбудсменом для підприємців-ветеранів. OVBD має низку програм і послуг для допомоги підприємцям-ветеранам-початківцям та досвідченим підприємцям-ветеранам, наприклад, навчання, консультування та наставництво, а також нагляд за федеральними програмами закупівель для малих підприємств, які належать ветеранам та ветеранам-інвалідам5.

Іншим локальним партнером, що сприяє розвитку ветеранського бізнесу є мережа Центрів розвитку малого бізнесу (Small Business Development Centers), що надають консультації та навчання малим підприємствам, включаючи співпрацю з SBA для розробки та надання інформаційних інструментів для підтримки нових підприємств і розширення існуючого бізнесу6.

Для всебічної підтримки та заохочення створення власної справи Адміністрація малого бізнесу США активно співпрацює з громадським сектором, зокрема одним з партнерів є SCORE – найбільша в країні мережа волонтерів, досвідчених бізнес-менторів, спрямована на допомогу малому бізнесу в плануванні, запуску, управлінні та розвитку. SCORE – це некомерційна організація, яка прагне сприяти активним малим бізнес-спільнотам за допомогою наставництва та навчальних семінарів7.

Як висновок, можна стверджувати, що впроваджуючи політику сприяння розвитку бізнесу Адміністрація малого бізнесу, як і Міністерство у справах ветеранів США не обмежується власною інституційною діяльністю. Натомість реальні практики на локальному рівні здійснюються за рахунок мереж партнерських організацій, в тому числі некомерційних та неурядових, що беруть на себе місію інформування, консультування та менторства підприємців-ветеранів, застосовуючи клієнто-центричний підхід. Одним з основних меседжів інформаційних кампаній щодо розвитку ветеранського бізнесу є слова вдячності за вагомий вклад ветеранів не лише задля захисту власної держави та її цінностей, але й задля  розвитку економіки Сполучених Штатів Америки.

____________

4. Strategic Plan [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/sites/default/files/2022-04/FY%202022-2026%20Strategic%20Plan%20for%20Publication%20%28R2%29.pdf.
5. Office of Veterans Business Development [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development.
6. Small Business Development Centers (SBDC) [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/small-business-development-centers-sbdc.
 7. SCORE Business Mentoring [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/score-business-mentoring.

Інструменти сприяння розвитку бізнесу ветеранів в США

Законодавство США щодо забезпечення прав та свобод ветеранів є досить динамічне. Навіть за відсутності масштабних бойових дій за участі Збройних Сил США, потреба у вдосконаленні пільгових програм, системи оподаткування та розвитку інших можливостей для ветеранів залишається актуальною та значущою. Це простежується як за кількістю законопроєктів, що стосуються потреб ветеранів та знаходяться на розгляді, так і за щорічними Путівниками (Гайдами), в яких Департаменти у справах ветеранів окремих штатів узагальнюють всю необхідну інформацію щодо пільг, податків, кредитування навчання та інших послуг для ветеранів; а також щодо законодавчих змін та іншої важливої інформації. Та одні з перших масштабні законодавчі зміни були ініційовані саме внаслідок бойових дій, а саме – В’єтнамської війни.

Так, Закон про охорону здоров’я ветеранів, навчання та позику для малого бізнесу 1981 року (Розділ III: Позики для малого бізнесу) –  дозволяє Адміністратору у справах ветеранів надавати фінансову допомогу концерну малого бізнесу, який принаймні на 51 відсоток належить ветеранам в’єтнамської епохи або ветеранам-інвалідам. Дозволяє таку допомогу у формі кредитних гарантій або прямих позик, для фінансування будівництва чи розширення заводу, придбання обладнання чи матеріалів або постачання концерну обіговим капіталом. Обмежує терміни таких позик десятьма роками, за винятком кредитів на будівництво та інших пов’язаних із цим позик. Особливу увагу приділяє ветеранам-інвалідам8.

Натомість інституційна мережа впровадження політики розвитку ветеранського бізнесу була виокреслена лише з прийняттям Закону про ветеранське підприємництво та розвиток малого бізнесу 1999 року. Даним законом було створено Управління розвитку бізнесу ветеранів, яким керує такий асоційований адміністратор, який буде відповідати за формулювання, виконання та просування політик і програм Адміністрації малого бізнесу (SBA), які надають допомогу малим підприємствам, що належать і контролюються ветеранами та інвалідами служби (ветерани малого підприємництва).

Окрім того, даним законом було створено Національну корпорацію розвитку бізнесу ветеранів. Завданнями для діяльності даної корпорації згідно Закону були:

 • розширити надання та покращити доступ до технічної допомоги ветеранам щодо підприємницької діяльності;
 • співпрацювати та організовувати державні та приватні ресурси з розвитку бізнесу кожного федерального департаменту та агентства для надання допомоги ветеранам, у тому числі ветеранам-інвалідам, у створенні та розширенні малого бізнесу,
 • створити та підтримувати мережу центрів інформації та допомоги для ветеранів та громадськості,
 • щорічно звітувати Президенту та Конгресу з описом діяльності та досягнень за попередній рік.
 • створити Консультативну раду з професійної сертифікації для створення єдиних інструкцій і стандартів для професійної сертифікації військовослужбовців, щоб допомогти їм у переході на цивільні професії та усунути потенційні перешкоди у сферах ліцензування та сертифікації9.

Подальші законодавчі ініціативи в напрямку розвитку ветеранського бізнесу зосереджувалися довкола Закону про малий бізнес, зокрема внесення змін, що передбачали б розширені права та додаткові умови для ведення бізнесу ветеранам-підприємцям та ветеранам з інвалідністю. Однією з таких ініціатив є Закон про повторну авторизацію і можливості військового резервіста та ветерана малого бізнесу 2008 р., що вносить поправки до Закону про малий бізнес та передбачає створення міжвідомчої цільової групу для координації федеральних зусиль щодо збільшення капіталу та можливостей для розвитку бізнесу, а також укладання федеральних контрактів і субпідрядів із малими підприємствами, якими володіють і контролюють ветерани та ветерани з інвалідністю. Більше того, даний Закон передбачає збільшення кількості бізнес-центрів для ветеранів, розвиток дистанційної форми навчання та консультування ветеранів, посилення міжвідомчої співпраці тощо10.

З огляду на прогрес законодавства США щодо розвитку ветеранського бізнесу, можна стверджувати, що в даному контексті пропозиція спровокувала попит. Тобто, ініційовані у 80-90-х роках початкові умови для створення ветеранського бізнесу, надання позик та кредитування, знайшли такий відгук серед ветеранської спільноти та в американському суспільстві загалом, що вже за 10 років виникла потреба у створенні окремої інституції – Управління ветеранського бізнесу та цілої мережі локальних центрів задля подальшого сприяння розвитку ветеранського бізнесу.

Окремої уваги заслуговує низка програм, що виникли внаслідок попередніх законодавчих змін. Однією з таких є Програма Boots to Business (B2B) — підприємницька освітня та навчальна програма, яку пропонує SBA в рамках Програми допомоги переходу (Transition Assistance Program) від Міністерства оборони. Започаткована відповідним Законом в 2013 році11, Програма Boots to Business підготувала та випустила понад 165 000 військовослужбовців, ветеранів, військовослужбовців Національної гвардії та резерву, а також подружжя військових.

Не менш успішною є Програма від Адміністрації малого бізнесу – Veterans Business Outreach Center (VBOC) розроблена для надання послуг з розвитку підприємництва, таких як бізнес-навчання, консультації та рекомендації партнерів для перехідних військовослужбовців, ветеранів, військовослужбовців Національної гвардії та резерву, а також подружжя військових, зацікавлених у створенні або розвитку невеликої компанії. 22 організації беруть участь у цій Програмі на базі угоди про співпрацю та виступають як бізнес-центри для ветеранів12.

В свою чергу ініціатива “National Veterans Small Business Week” покликана об’єднати спільноту ветеранів-підприємців та створює умови для обміну досвідом та ідеями. Протягом тижня SBA та її розгалужена партнерська мережа відзначають силу та стійкість спільноти ветеранів, організовуючи заходи по всій країні та обмінюючись інформацією про ресурси, доступні для ветеранів-підприємців. Протягом тижня SBA, партнери і місцеві організації по всій країні зосереджуються на висвітленні різних аспектів підприємницької діяльності для досвідчених власників малого бізнесу та підприємців ветеранської спільноти в гібридних, особистих і віртуальних форматах. Теми включають допомогу в переході, навчання підприємництву, державні контракти, допомогу в разі стихійних лих і доступ до капітальних ресурсів. В рамках одного тижня відбувається понад 100 віртуальних подій, які є безкоштовними та відкритими для публіки13.

____________

8. Veterans’ Health Care, Training, and Small Business Loan Act of 1981 [Електронний ресурс] // 97th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/97th-congress/house-bill/3499?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22Veterans+business%5C%22%22%2C%22%5C%22Veterans%22%2C%22business%5C%22%22%5D%7D&s=5&r=5.
9. Veterans Entrepreneurship and Small Business Development Act of 1999 [Електронний ресурс] // 106th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1568?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22Veterans+business%5C%22%22%2C%22%5C%22Veterans%22%2C%22business%5C%22%22%5D%7D&s=5&r=1.
Military Reservist and Veteran Small Business Reauthorization and Opportunity Act of 2008 [Електронний ресурс] // 110th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/4253/summary/00?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Veterans%27+Business%22%2C%22Veterans%27%22%2C%22Business%22%5D%7D&r=273.
Boots to Business [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/sba-learning-platform/boots-business.
Veterans Business Outreach Center (VBOC) program [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/veterans-business-outreach-center-vboc-program.
13. Supporting the goals and ideals of “National Veterans Small Business Week”. [Електронний ресурс] // 117th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/1453?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Veterans%27+Business%22%2C%22Veterans%27%22%2C%22Business%22%5D%7D&s=1&r=24.

Штати з успішною політикою сприяння розвитку бізнесу ветеранів

На сьогодні Каліфорнія, Техас і Флорида – три штати, що мають найбільшу в країні загальну кількість підприємств, які належать ветеранам. Подивившись на мапу статистичного розподілу ветеранського бізнесу, можна побачити когорту східних і південних штатів, починаючи від Нью-Гемпшира, Вірджинії та Джорджії до Теннессі, Оклахоми та Алабами. На рівні муніципалітетів концентрація фірм, що належать ветеранам, відображає тенденції на рівні штату з вищим відсотком у мегаполісах, розташованих у східних і південних штатах. До них належать міста Меріленду, Північної Кароліни, Вірджинії, Флориди та Джорджії14.

З огляду на успішність окремих штатів у напрямку розвитку ветеранського бізнесу, кожен штат на локальному рівні намагається створити максимально сприятливі умови для ветеранського бізнесу, що проявляється зокрема в законодавчих ініціативах та локальних практиках. Так законодавством Штату Вайомінг передбачено створення комісії ветеранів – спеціальне військове відомство, що складається з 12 осіб, членами якої можуть бути ветерани та члени їхніх родин. Завданням даної комісії є надання губернатору та законодавчому органу рекомендацій щодо покращення послуг та пільг для ветеранів. Комісія безпосередньо працює з ветеранами, а також надає консультації та допомогу в оформленні пільг, пенсій інвалідності та інших питань пов’язаних зі статусом ветерана15. 

Іншим не менш вдалим прикладом є норма закону  Генеральної Асамблеї Штату Пенсільванія, про малі підприємства, що перебувають у власності ветеранів та звільнення від комерційного збору ветеранів-власників малого бізнесу. Мова йде про збір, який необхідно сплатити Співдружності або політичному підрозділу за відкриття бізнесу в цій Співдружності16.

Пільги та спеціальні умови для бізнесу ветеранів активно впроваджуються і в дотичних до бізнесу сферах. Зокрема, спеціальні положення для підприємств, які належать ветеранам запровадив Департамент транспорту Штату Міннесота. Програми Targeted Group Business (TGB) і Veteran-Private Small Business є частиною загальнодержавної ініціативи щодо збільшення участі малого бізнесу в проектах, що фінансуються державою. Ці програми мають на меті надати відповідним підприємствам більший доступ до державних контрактів. Заявники TGB і ветерани можуть отримати перевагу при оцінці пропозиції, а контракти можуть містити цілі щодо збільшення участі компаній TGB і ветеранів як субпідрядників. Підприємство відповідатиме вимогам програми для ветеранів, якщо це сертифікований малий бізнес, який на 51% належить і управляється ветеранами17.

Отже, з огляду на інструменти сприяння розвитку ветеранського бізнесу окремих штатів можна зробити висновок, що законодавчі ініціативи локального рівня стосовно бізнесу ветеранів успішно доповнюють загальнонаціональне законодавство та є одним з важелів посилення економічного розвитку штатів загалом.  

____________

14. Cities With the Most Veteran-Owned Businesses [Електронний ресурс] // HireAHelper. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.hireahelper.com/lifestyle/cities-with-the-most-veteran-owned-businesses/.

15. 2022 Wyoming Statutes, Title 19 – Defense Forces and Affairs, Chapter 14 – Veterans, Section 19-14-107 – Creation of Veterans’ Commission [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://communitycolleges.wy.edu/wp-content/uploads/2018/05/Wyoming-Statute-19-14-106.pdf.

16. Statutes of Pennsylvania. Consolidated Statutes. Title 51. CHAPTER 96 VETERAN-OWNED SMALL BUSINESSES [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=51&div=0&chpt=96.

17. Targeted Group Business (TGB) and Veteran-Owned Small Business Special Provisions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dot.state.mn.us/consult/documents/internal-training/tgbvet-special-provisions.pdf.

 

Висновки

За результатами аналізу політик та практик сприяння розвитку ветеранського бізнесу в США було окреслено ключові закони, державні програми та локальні ініціативи щодо можливостей створення ветеранами власної справи. Узагальнюючи окреслені вище політики та практики сприяння розвитку ветеранського бізнесу можемо виокремити декілька основних на сьогодні напрямків їх реалізації: 

1). інформаційно-консультаційна діяльність – один з основних та найбільш масштабних напрямів, що окрім інформаційних кампаній, масштабних польових досліджень, створення довідників для ветеранів-власників бізнесу, включає також створення мережі бізнес-центрів для ветеранів та залучення громадського сектору задля забезпечення якісного менторства для підприємців-ветеранів-початківців.

2). фінансово-кредитна та податкова підтримка – першочерговий та можливо найбільш рушійний чинник для розвитку ветеранського бізнесу, що бере початок у 80-х роках XX століття та включає в себе позики та кредитування; фінансове сприяння концернам, 51% яких є у власності ветеранів; пільгове оподаткування та сприяння технічному забезпеченню підприємств ветеранів, а також залучення ветеранського бізнесу як підрядників та субпідрядників при виконанні державних замовлень. 

3). програми підтримки ветеранського бізнесу – даний напрямок об’єднує в собі як інформаційно-консультаційну діяльність, так і субкультурну складову, адже об’єднує ветеранську спільноту вже довкола нових інтересів та викликів. Організовуючи додаткове навчання, грантові конкурси та загальнонаціональні тижні ветеранського бізнесу, дані програми сприяють реінтеграції ветеранів та видозмінюють уявлення суспільства про ветеранів та їх внесок у розвиток власної держави. 

Досвід впровадження політик та практик сприяння розвитку ветеранського бізнесу в США залишається мало дослідженим, адже не менш значущими на шляху до успіху залишаються ризики та виклики, з якими стикаються як ветерани при створенні власної справи, так і органи виконавчої влади, впроваджуючи необхідні для розвитку ветеранського бізнесу зміни. Для України досвід США є одним з найбільш показових задля орієнтації при розробці власної стратегії сприяння розвитку ветеранського бізнесу, адже включає в себе роботу з ветеранами різних поколінь, застосування різноманітних підходів та охоплення масштабних напрямів як фінансової, так і інформаційної підтримки ветеранів.

Список використаних джерел

 1. 2022 Wyoming Statutes, Title 19 – Defense Forces and Affairs, Chapter 14 – Veterans, Section 19-14-107 – Creation of Veterans’ Commission [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://communitycolleges.wy.edu/wp-content/uploads/2018/05/Wyoming-Statute-19-14-106.pdf.
 2. Annual Business Survey Release Provides Data on Minority-Owned, Veteran-Owned and Women-Owned Businesses [Електронний ресурс] // Census Bureau. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/annual-business-survey.html.
 3. Boots to Business [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/sba-learning-platform/boots-business.
 4. Cities With the Most Veteran-Owned Businesses [Електронний ресурс] // HireAHelper. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.hireahelper.com/lifestyle/cities-with-the-most-veteran-owned-businesses/.
 5. Cities With the Most Veteran-Owned Businesses [Електронний ресурс] // HireAHelper. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.hireahelper.com/lifestyle/cities-with-the-most-veteran-owned-businesses/.
 6. Military Reservist and Veteran Small Business Reauthorization and Opportunity Act of 2008 [Електронний ресурс] // 110th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/4253/summary/00?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Veterans%27+Business%22%2C%22Veterans%27%22%2C%22Business%22%5D%7D&r=273.
 7. Office of Veterans Business Development [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations/headquarters-offices/office-veterans-business-development.
 8. SCORE Business Mentoring [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/score-business-mentoring.
 9. Small Business Development Centers (SBDC) [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/small-business-development-centers-sbdc.
 10. Statutes of Pennsylvania. Consolidated Statutes. Title 51. CHAPTER 96 VETERAN-OWNED SMALL BUSINESSES [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=51&div=0&chpt=96.
 11. Strategic Plan [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/sites/default/files/2022-04/FY%202022-2026%20Strategic%20Plan%20for%20Publication%20%28R2%29.pdf.
 12. Supporting the goals and ideals of “National Veterans Small Business Week”. [Електронний ресурс] // 117th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/1453?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Veterans%27+Business%22%2C%22Veterans%27%22%2C%22Business%22%5D%7D&s=1&r=24.
 13. Targeted Group Business (TGB) and Veteran-Owned Small Business Special Provisions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dot.state.mn.us/consult/documents/internal-training/tgbvet-special-provisions.pdf.
 14. The Megaphone of Main Street: Unsung Entrepreneurs [Електронний ресурс] // SCORE. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.score.org/resource/data-report/megaphone-main-street-unsung-entrepreneurs.
 15. Veterans Business Outreach Center (VBOC) program [Електронний ресурс] // U.S. Small Business Administration – Режим доступу до ресурсу: https://www.sba.gov/local-assistance/resource-partners/veterans-business-outreach-center-vboc-program.
 16. Veterans Entrepreneurship and Small Business Development Act of 1999 [Електронний ресурс] // 106th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-bill/1568?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22Veterans+business%5C%22%22%2C%22%5C%22Veterans%22%2C%22business%5C%22%22%5D%7D&s=5&r=1.
 17. Veterans’ Health Care, Training, and Small Business Loan Act of 1981 [Електронний ресурс] // 97th Congress – Режим доступу до ресурсу: https://www.congress.gov/bill/97th-congress/house-bill/3499?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22Veterans+business%5C%22%22%2C%22%5C%22Veterans%22%2C%22business%5C%22%22%5D%7D&s=5&r=5.

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY