ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

Вересень – жовтень 2023 року.

Дослідження підготовлено
навчально-аналітичним відділом Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів

Дослідницька група та співавтори:

Кіріллова Юлія – начальник Відділу навчально-аналітичної роботи
Українського ветеранського фонду
Зновяк Владислава – провідний фахівець Відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду
Доля Ірина – провідний фахівець Відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АТО – Антитерористична операція на сході України

ООС – Операція Об’єднаних сил

рф – російська федерація

ВПО – Внутрішньо переміщена особа

АР Крим – Автономна Республіка Крим

ВСТУП

Українське суспільство продовжує жити в умовах війни, що створює нові виклики для громадян і ставить нові завдання перед державою та громадськістю. Беззаперечною, об’єктивною реальністю для кожного українця стало усвідомлення реалій воєнного часу та оцінка війни, як триваючого та тривалого процесу, який не просто потребує впровадження стратегій виживання, а ставить на рівень національного питання збереження нації шляхом підтримки українцями один одного. Збройна агресія проти української державності актуалізувала питання розширення потреб, усіх без винятку, верств населення, збільшивши соціальні ризики та загрози життю і здоров’ю. Саме тому особливого значення набувають соціологічні дослідження, які б не лише з’ясовували громадську думку з певних інформаційних приводів, а й вивчали нові соціальні тенденції, вивчали запити та потреби різних верств населення, однією з яких є ветерани. Аналіз ставлення ветеранів, захисників та захисниць нашої держави до нових реалій сьогодення є необхідним для налагодження роботи виконавчої влади, встановлення конструктивного діалогу в рамках громадянського
суспільства та вирішення питань взаємопорозуміння на рівні соціальної взаємодії між громадянами.

У вересні 2023 року Соціологічна група «Рейтинг» за ініціативи Українського ветеранського фонду Мінветеранів провела ІV Загальнонаціональне опитування, в рамках якого, зокрема, дослідили ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни, уявлення про образ, потреби та можливі проблеми ветеранів у цивільному житті.

Поточне онлайн опитування ветеранів/ок та військовослужбовців/виць є логічним доповненням загальнонаціонального опитування та комплексних досліджень «Потреби та перешкоди при працевлаштуванні ветеранів», «Потреби ветерана 2023» та «Портрет ветерана 2022», проведених Українським ветеранським фондом за час повномасштабної війни.

МЕТОДОЛОГІЯ

Метою онлайн-опитування є визначення думки безпосередньо ветеранів та діючих військовослужбовців/виць російсько-української війни щодо їхніх актуальних потреб, проблем та сприйняття у суспільстві.

Методологія дослідження складається з двох частин:

  1. Емпірична частина включає онлайн-опитування Українського ветеранського фонду серед ветеранів та діючих військовослужбовців.
  2. Вторинний аналіз оприлюднених результатів двадцять четвертого загальнонаціонального опитування “Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві”.

Онлайн-опитування військовослужбовців та ветеранів. Український ветеранський фонд провів вчетверте онлайн-опитування серед ветеранів/ок та чинних військовослужбовців/виць. Онлайн-опитування ветеранів проводилося з 10 по 22 жовтня. У опитуванні взяли участь 2457 осіб з-поміж
ветеранів та ветеранок, чинних військовослужбовців.

У нашій дослідницькій роботі анонімне онлайн-опитування зарекомендувало себе як надійний інструмент для збору первинних даних та проблематики. У зв’язку з важкодоступністю респондентів вимоги до вибірки не встановлювалися. Опитування є не репрезентативним, проте відображає загальну проблематику цієї цільової аудиторії.

Двадцять четверте загальнонаціональне опитування “Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві”. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 5–7 вересня 2023 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Розділ І. Образ ветерана

У цьому розділі висвітлені соціально-демографічні дані про аудиторію опитування. Кількість опитаних склала 2457 осіб, з них 88,6% – чоловічої статі, 13,2% – жіночої та 0,2% – іншої статі, небінарні особи (див. Діаграма 1).

Розподіл респондентів за статтю

Діаграма 1

No Data Found

За віковим розподілом респондентів переважають особи молодого та середнього віку. Так, частка респондентів віком від 18–25 років склала 6,9%; 26–35 років – 31,9%; 36–45 років – 36,7%; 46–60 років – 22,5%; респонденти віком старше 60 років склали 2% усіх опитаних (див. Діаграма 2).

Розподіл респондентів за віком

Діаграма 2

No Data Found

На питання щодо досвіду участі у бойових діях, переважна частка вказали досвід після 24.02.2022 року – 40,4%. Також близько третини опитаних мають бойовий досвід в АТО/ООС та після повномасштабного вторгнення РФ – 27,4%, а близько чверті респондентів з числа ветеранів брали участь у бойових діях лише в період АТО/ООС – 22,8%. Серед опитаних також присутні учасники бойових дій в Афганістані, їх частка загалом склала 1,2%. Водночас, не брали участь у бойових діях досі 7,8% опитаних (див. Діаграма 3).

Досвід участі в бойових діях

Діаграма 3

No Data Found

Абсолютна більшість опитаних – 73,8%, мають статус учасника бойових дій. 17% – мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни; 9,2% – мають статус ВПО; 2,4% – член родини загиблого. 16,7% опитаних не мали жодного статусу на час проведення опитування (див. Діаграма 4).

Статус респондента

Діаграма 4

Респонденти мали можливість обирати кілька варіантів

Діаграма 4

No Data Found

Розділ ІІ. Повага до ветеранів з боку держави та суспільства

У цьому розділі представлено результати опитування, що вказують на те, як ветерани оцінюють повагу з боку суспільства та підтримку з боку держави. Відповідаючи на питання “На Вашу думку, чи виконує сьогодні держава свої зобов’язання перед ветеранами?”, близько половини респондентів – 44,6%, відповіли, що держава скоріше не виконує свої зобов’язання. Натомість 18,8% опитаних вважає, що скоріше виконує. 1/5 частина респондентів вважає, що держава зовсім не виконує свої зобов’язання перед ветеранами, а 2% відповіли навпаки – цілком виконує. Для близько 13% респондентів було важко дати відповідь на дане питання (див. Діаграма 5).

Чи виконує сьогодні держава свої зобов’язання перед ветеранами на думку самих ветеранів

Діаграма 5

No Data Found

У свою чергу на питання “Як Ви вважаєте, чи поважає суспільство сьогодні ветеранів?” 38,8% відповіли, що скоріше поважає, а 34,3% – скоріше не поважає. Про те, що зовсім не поважає ветеранів українське суспільство вказали 9,8% опитаних ветеранів, а навпаки – однозначно поважає – відповіли 4,5% опитаних. Для 12,6% було важко дати відповідь на це питання (див. Діаграма 6).

Чи поважає суспільство сьогодні ветеранів на думку самих ветеранів

Діаграма 6

No Data Found

Порівняльний аналіз. Вперше за час повномасштабного вторгнення питання щодо виконання державою власних зобов’язань перед ветеранами та поваги до ветеранів з боку суспільства було висвітлено у лютневому онлайн-опитуванні ветеранів, що було проведено Українським ветеранським фондом у рамках дослідження “Потреби ветеранів 2023”. У лютневому опитуванні взяли участь 1247 респондентів, 92% з яких – чоловіки. Порівнюючи результати двох опитувань на запитання “Чи виконує держава свої зобов’язання перед ветеранами?” в обох опитуваннях переважна більшість опитаних вказала “скоріше не виконує”. Водночас, у актуальному дослідженні кількість респондентів, на думку яких держава зовсім не виконує своїх зобов’язань, є більше, ніж вдвічі більшою (див. Діаграма 7)

Чи виконує держава свої зобов’язання перед ветеранами на думку самих ветеранів лютий 2023 / жовтень 2023

Діаграма 7

No Data Found

На питання “Чи поважає суспільство ветеранів?” в обох опитуваннях переважають позитивні відповіді та в актуальному дослідженні спостерігається суттєве зростання негативних відповідей (див. Діаграма 8).

Чи поважає суспільство сьогодні ветеранів на думку самих ветеранів лютий 2023 / жовтень 2023

Діаграма 8

No Data Found

З огляду на порівняння отриманих протягом року показників, можемо спостерігати відсутність позитивних змін в оцінці ветеранами поваги та підтримки з боку держави та суспільства. Суттєвих змін зазнало сприйняття ветеранами поваги з боку суспільства – зростає частка учасників бойових дій, які вважають, що суспільство не поважає ветеранів. 

Загальнонаціональне опитування. У вересні 2023 року Соціологічною групою “Рейтинг” за ініціативи Українського ветеранського фонду Мінветеранів було проведено “Двадцять четверте загальнонаціональне опитування. Україна під час війни. Образ ветеранів в українському суспільстві” (попередні опитування зазначеної теми мали місце у липні 2022 р., та січні 2023 р.). Загальнонаціональне опитування охоплювало все населення України віком від 18 років, не включаючи населення анексованої АР Крим та окупованої частини Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Загальна вибіркова сукупність опитування дорівнює 1000 респондентів та є незмінною для усіх трьох опитувань. У контексті поглибленого дослідження обраної проблематики доречним є врахування позицій та думок суспільства в цілому. Враховуючи різницю у методах збору даних, підходах до визначення вибіркової сукупності, результати загальнонаціонального опитування розглядаються окремо, без використання методу порівняння. 

Так, опитування групи “Рейтинг” засвідчує стійку тенденцію до зменшення кількості тих респондентів, хто вважає, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами: у вересні 2023 року – 33%, у січні 2023 року – 53%, а у серпні 2022 року – 69%. У вересневому опитуванні простежується збільшення загальної частки тих, хто вважає, що держава “зовсім не виконує” та “скоріше не виконує” зобов’язання. Цей показник сумарно дорівнює майже половині відповідей респондентів – 49% (відповідно 11% + 38%), у той час як у липні 2022 року цей же показник дорівнював лише 19%. 

У той же час серед думок респондентів зберігаються доволі високі показники рівня поваги у суспільстві до ветеранів. З цим погоджується 79% респондентів серед тих, хто брав участь у вересневому опитуванні (“однозначно поважає” – 25% + “скоріше поважає” – 54%).

Розділ ІІІ. Потреби та проблеми ветеранів у цивільному житті

У цьому опитуванні ветерани мали можливість оцінити ступінь ймовірності виникнення різних негативних явищ у житті ветеранів після повернення з російсько-української війни. Зокрема, на думку опитаних існує висока ймовірність появи таких явищ як: проблеми з фізичним здоров’ям та труднощі з отриманням медичної допомоги – 55,2% респондентів; психоемоційна нестабільність – 53,8%; відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю – 53,2%; нерозуміння суспільства – 46,6%; проблеми з оформленням соціальних пільг – 44,5%; відсутність роботи – 42,5% (див. Діаграма 9).

Оцініть ступінь ймовірності виникнення таких явищ у житті ветеранів після повернення з російсько-української війни

Діаграма 9

No Data Found

No Data Found

Водночас, переважно малоймовірним респонденти вважають появу таких явищ як: порушення законів, участь в злочинності – 36,6% та самогубства – 29,1% (див. Діаграма 10).

Оцініть ступінь ймовірності виникнення таких явищ у житті ветеранів після повернення з російсько-української війни

Діаграма 10

No Data Found

No Data Found

Деталізовані результати отриманих відповідей респондентів на питання “Оцініть ступінь ймовірності виникнення таких явищ у житті ветеранів після повернення з російсько-української війни?” наведені у діаграмах нижче по тексту (див. Діаграми 11.1 – 11.11).

Також опитані ветерани мали можливість оцінити ступінь забезпеченості їхніх потреб на сьогодні. Оцінювання відбувалося за 5-бальною шкалою, де 5 – повністю забезпечено, 1 – зовсім не забезпечено, а 0 – немає такої потреби. 

Результати оцінювання забезпечення потреб ветеранів: 

1. Психологічна підтримка: переважна більшість опитаних – 35,5% – вказали, що на сьогодні не мають такої потреби. Водночас, 29,5% респондентів оцінюють забезпечення цієї потреби на “одиницю”, 12% – на “двійку”; 11,7% – на “трійку”; 6,5% – на “четвірку” та 4,8% – на “п’ятірку” (див. Діаграма 12.1).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Психологічна підтримка

Діаграма 12.1

No Data Found

2. Юридична підтримка: для близько третини опитаних дана потреба не є нагальною – 30,8% відповідей. Натомість, серед тих, хто має таку потребу оцінюють її забезпечення переважно негативно: 32,2% – на “одиницю”, 14,6% – на “двійку”, 12,3% – на “трійку”; 6,6% – на “четвірку” та 3,5% – на “п’ятірку” (див. Діаграма 12.2).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Юридична підтримка

Діаграма 12.2

No Data Found

3. Інформаційно-консультаційна підтримка: потреба оцінюється переважно як малозабезпечена – 29,2% – на “одиницю”, 15,6% – на “двійку”, 16,8% – на “трійку”; 9,2% – на “четвірку” та 5,1% – на “п’ятірку”. Ще 24% – не мають на сьогодні такої потреби (див. Діаграма 12.3).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Інформаційно-консультаційна підтримка

Діаграма 12.3

No Data Found

4. Медичне забезпечення: потреба оцінюється переважно як малозабезпечена – 27,2% – на “одиницю”, 18,5% – на “двійку”, 20,1% – на “трійку”; 10,7% – на “четвірку” та 5,6% – на “п’ятірку”. Ще близько 18% – не мають на сьогодні такої потреби (див. Діаграма 12.4).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Медичне забезпечення

Діаграма 12.4

No Data Found

5. Фізична реабілітація та/або протезування: переважна більшість опитаних відзначили, що на сьогодні не мають такої потреби – 38,6% респондентів. Водночас, 24,1% респондентів оцінюють забезпечення цієї потреби на “одиницю”, 12,4% – на “двійку”; 13,7% – на “трійку”; 7,2% – на “четвірку” та 4,0% – на “п’ятірку” (див. Діаграма 12.5).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Фізична реабілітація та/або протезування

Діаграма 12.5

No Data Found

6. Освітні потреби/перекваліфікація: для близько третини опитаних дана потреба не є нагальною – 36,5%. Натомість, серед тих, хто має таку потребу оцінюють її забезпечення переважно негативно – 24,1% – на “одиницю”, 14,2% – на “двійку”, 13,7% – на “трійку”; 7,1% – на “четвірку” та 4,4% – на “п’ятірку” (див. Діаграма 12.6).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Освітні потреби/перекваліфікація

Діаграма 12.6

No Data Found

7. Пільговий проїзд: потреба оцінюється переважно як забезпечена – 21,7% – на “одиницю”, 12,2% – на “двійку”, 9,9% – на “трійку”; 13,4% – на “четвірку” та 19,3% – на “п’ятірку”. Ще 23,5% – не мають на сьогодні такої потреби (див. Діаграма 12.7).

Оцініть ступінь забезпечення Ваших потреб на сьогодні: Пільговий проїзд

Діаграма 12.7

No Data Found