min_vet_min

Інструменти та практики державної підтримки ветеранського бізнесу в Республіці Хорватія

Аналітична довідка

 

Підготував:

Відділ навчально-аналітичної роботи
Українського ветеранського фонду
Міністерства у справах ветеранів

Предмет аналізу

Досвід підтримки та реінтеграції ветеранів республіки Хорватія є одним з найбільш актуальних для аналізу, в контексті наслідків війни в Україні, оскільки остання війна, яку мала Хорватія була оборонна, за  незалежність і цілісність хорватської держави (1991—1995 рр). Ключовим наслідком війни стало утворення в суспільстві спільноти ветеранів та потреба в їхній реінтеграції та розвитку в цивільному житті. Хорватські ветерани були вимушені боротися за свої права ще протягом двадцяти років після війни, що проявлялося в мітингах та демонстраціях. Врешті суттєвих успіхів у напрямку державної політики підтримки ветеранів вдалося досягти за час роботи уряд прем’єр-міністра Андрія Пленковича 2016-2020 років та з прийняттям змін до Закону про права хорватських ветеранів Вітчизняної війни та членів їхніх сімей, що дало можливість більшій кількості ветеранів отримати офіційний статус. В країні проживає понад1 500 тисяч ветеранів, тобто кожен десятий громадянин Хорватії – є ветераном. Кількість офіційно зареєстрованих ветеранів продовжує зростати, лише з березня 2020 року по 30 листопада 2021 року кількість людей, яким надано офіційний статус ветерана війни, зросла на 3324 особи2. Відповідно, державна підтримка ветеранів Хорватії продовжує набирати обертів, збільшуючи видатки на соціальну сферу та створюючи нові можливості для ветеранів навіть після 25 років після війни. Відтак для України досвід Хорватії є цінним навіть в довгостроковій перспективі, адже є прикладом динамічності й водночас сталості та послідовності державної політики підтримки ветеранів.

На сьогодні, Уряд Хорватії тісно співпрацює з органами державної влади України. Зокрема представники Міністерства у справах ветеранів Хорватії (Ministarstvo hrvatskih branitelja буквально «Міністерство хорватських оборонців») регулярно діляться досвідом, проводять зустрічі з Міністерством у справах ветеранів України, підтримують наших захисників під час реабілітації. Хорватія має багатолітній досвід впровадження та реалізації соціальної політики задля забезпечення потреб ветеранів війни, членів їхніх родин та членів родин загиблих, чи зниклих безвісти оборонців, який є і залишатиметься дуже важливим внеском у допомогу Україні.

_______________________

1. Ministarstvo hrvatskih branitelja [Електронний ресурс] // Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. – 2016 – Код доступу- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_93_1969.html

2. Croatia Registers Over 3,000 More War Veterans During Pandemic [Електронний ресурс] // Balkan Transitional Justice. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://balkaninsight.com/2021/12/13/croatia-registers-over-3000-more-war-veterans-during-pandemic/.

Інституційна підтримка ветеранського бізнесу в Хорватії

Міністерство у справах ветеранів Республіки Хорватія концентрує свою роботу на багатьох напрямках, серед яких важливим є покращення умов працевлаштування ветеранів, пристосування ветеранської робочої сили до викликів на ринку праці. Уряд Хорватії проводить послідовну політику спрямовану на створення належного соціального забезпечення ветеранів та членів їхніх родин. Основним законом, який регламентує права ветеранів Хорватії, є Закон про хорватських ветеранів Вітчизняної війни та членів їхніх сімей. Відповідно до цього закону програми підтримки ветеранів-підприємців реалізує профільне Міністерство у справах ветеранів Хорватії. До реалізації проєктів з підтримки ветеранів-підприємців залучені також такі державні інституції та приватні компанії Хорватії, як:

 • Міністерство економіки та сталого розвитку – визначає стратегічні напрями, розробляє програми та плани сталого розвитку суспільства за принципом зеленої та циркулярної економіки з метою перетворення на справедливе та заможне суспільство з ресурсоефективною та конкурентоспроможною економікою, забезпечення кліматичної нейтральності, збереження та раціональне використання природних ресурсів.3
 • Хорватське агентство малого бізнесу, інновацій та інвестицій – надає підтримку ветеранам-підприємцям на всіх етапах розвитку бізнесу: від дослідження та розробки ідеї до комерціалізації та виведення на ринок. Агентство заохочує створення та розвиток суб’єктів малого підприємництва, інвестує в малий бізнес, фінансує бізнес та розвиток суб’єктів малого підприємництва шляхом кредитування та надання гарантій, надає грантову підтримку дослідженням, розробкам та застосуванню сучасних технологій та надає фінансову підтримку інноваційним та технологічно орієнтованих компаній в Республіці Хорватія.4
 • Торгово-промислова палата Хорватії (незалежна професійно-ділова організація) – просуває, представляє та узгоджує спільні інтереси своїх членів перед державними та іншими органами в Республіці Хорватія та за кордоном, надає допомогу в пошуку партнерів для виходу на зовнішні ринки через міжнародні представництва, лобіює законодавство в Республіці Хорватія відповідно до інтересів своїх членів надає юридичні консультації, інформацію, бази даних та підприємницьке навчання, співфінансування виступів на ярмарках, направлення до джерел фінансування та консультації при подачі заявок на отримання коштів ЄС через регіональну розгалужену інфраструктуру тощо.5
 • Хорватська реміснича палата – незалежна професійна ділова організація торговців і ремісників, заснована з метою просування, координації та представлення спільних інтересів торгівлі та ремісництва. Хорватська торгово-реміснича палата представляє торговців і ремісників перед державними та іншими органами влади в Хорватії та за кордоном. Членами Хорватської торгово-ремісничої палати є торговці та ремісники, які займаються торгівлею на території Республіки Хорватія. Завданнями Торгово-ремісничої палати Хорватії є: сприяння торгівлі та ремеслам, представництво інтересів торговців та ремісників перед державними органами та у формуванні економічної політики, надання державним органам висновків та пропозицій при прийнятті нормативних актів щодо торгівлі та ремесел, створення комісій для учнівських та магістерських іспитів, діяльність підприємців та ремісників, створення арбітражної ради, ведення реєстру підприємців, ведення реєстру учнівських договорів, допомога підприємцям у створенні та веденні торгово-ремісничого підприємства тощо.6
 • Хорватський банк реконструкції та розвитку – банк розвитку та експортно-кредитне агентство Республіки Хорватія, основним завданням якого є сприяння розвитку хорватської економіки. Кредитуючи, інвестуючи у фонди венчурного капіталу, страхуючи експорт від політичних і комерційних ризиків, надаючи гарантії та надаючи бізнес-консалтингові послуги, банк створює можливості для реалізації підприємницьких ідей з метою посилення конкурентоспроможності хорватської економіки, її реконструкції та розвитку. Власною діяльністю банк також сприяє охороні навколишнього середовища та підтримує розвиток малого та середнього підприємництва, зокрема ветеранського.7

_______________________

3.  Ministry of Economy and Sustainable Development of Croatia [Електронний ресурс] // Official site – Режим доступу до ресурсу: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/1065.

4. Croatian Agency for Small Business, Innovation and Investment [Електронний ресурс] // Official site – Режим доступу до ресурсу: https://hamagbicro.hr/.

5. Chamber of Commerce and Industry of Croatia [Електронний ресурс] // Official site – Режим доступу до ресурсу: https://www.hgk.hr/.

6.  The Croatian Chamber of Trades and Crafts [Електронний ресурс] // Official site – Режим доступу до ресурсу: https://www.hok.hr/en/about-hok.

7.  Gospodarske institucije u Hrvatskoj [Електронний ресурс] // e-Građani Informacije i usluge – Режим доступу: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/potpora-za-prosirenje-postojece-djelatnosti/2046

Інструменти сприяння розвитку бізнесу ветеранів в Хорватії

Для популяризації ветеранського бізнесу та доступності підприємницької справи для ветеранів, у 2015 році відповідно до статей 154-156 Закону про хорватських ветеранів Вітчизняної війни та членів їхніх сімей було створено умови для об’єднання ветеранів в оборонні соціально-трудові кооперативи – особливу модель спільного підприємництва, де дві третини колективу складають представники ветеранів, інвалідів війни та членів їхніх родин.8 Загалом для Хорватії кооперативи в галузі підприємництва були звичною справою і мали суттєвий вплив на економіку. Хорватські кооперативи почали розвиватися під впливом кооперативної практики, яка прийшла із Західної Європи. Від початку 20-го століття кооперативні організації стали дуже потужним громадським рухом, що мали вплив навіть на національну політичну ситуацію. 

З 2015 року Уряд Хорватії заохочує ветеранів створювати та розвивати бізнес в межах соціально-трудових кооперативів з метою:

 • розвитку психосоціальних можливостей ветеранів;
 • відновлення здоров’я; 
 • реінтеграції ветеранів у суспільство;
 • залучення в економічні процеси осіб з обмеженою працездатністю та безробітних.

Окрім того, з 2004 року в Хорватії діє «Програма професійного навчання та працевлаштування для хорватських ветеранів і дітей загиблих, ув’язнених або зниклих безвісти», що створила освітнє підґрунтя для розвитку ветеранських кооперативів. Низка освітніх та розвивальних заходів, призначених для кооперативів хорватських ветеранів, здійснюється безперервно. Загалом від початку впровадження заходів для розвитку хорватських кооперативів їх кількість зросла з десяти, які були зареєстровані у 2004 році, до більш ніж 550 кооперативів, зареєстрованих у 2014 році. 

Результати численних досліджень ветеранських кооперативів показали, що більшість з них займаються традиційним рослинництвом і виробництвом харчових продуктів, налічуючи 6-10 членів, середній вік яких 46 років. До вступу в кооператив вони мали в середньому близько 6 років досвіду роботи та три роки військової служби. Основними мотивами вступу до кооперативу є забезпечення засобів для існування, розвиток своїх талантів та спілкування з однодумцями. Ветерани вважають, що кооперативи мають кращу конкурентоспроможність і менший бізнес-ризик, ніж індивідуальні підприємництва. Як основне джерело фінансування вони використовують приватний капітал та комерційні кредити. Ветеранські кооперативи в Хорватії є загалом соціальними підприємствами, що мають переважно соціально орієнтовані цілі, що досягаються за допомогою прибуткової стратегії. Кооперативи ветеранів-підприємців складають значну частку в економіці Хорватії. Так, більше третини від загальної кількості всіх зареєстрованих кооперативів у Республіці Хорватія – це об’єднання саме хорватських ветеранів.9

Для захисту інтересів кооперативів існує Хорватська кооперативна федерація – професійна ділова організація кооперативів і кооперативних федерацій, що була заснована Законом про кооперативи для сприяння, координації та представлення інтересів своїх членів, кооперативів і кооперативних федерацій. Організація представляє інтереси кооперативів і кооперативних об’єднань перед державними та іншими органами влади в країні та за кордоном. Членами Хорватської кооперативної федерації є: кооперативи, кооперативні професійні та територіальні федерації. У Хорватській кооперативній федерації існує Кооперативна спілка ветеранів, Асоціація для координації, захисту та просування економічних, ділових та інших інтересів ветеранських кооперативів. У Республіці Хорватія також діє «Асоціація ветеранів», що включає кооперативи, засновниками та членами яких є особи зі статусом захисників Хорватії. У Республіці Хорватія існує близько 315 ветеранських кооперативів, і більшість з них були засновані та є бенефіціарами програми підтримки, розробленої Міністерством сім’ї, хорватських ветеранів війни та солідарності поколінь.10  

Найбільшу нішу підтримки ветеранів-підприємців Хорватії займає державна політика грантового фінансування підприємництва. Уряд, як на рівні штату, так і на рівні міста, має різноманітні фінансові стимули та програми позик, доступні як для хорватських, так і для іноземних підприємців, які бажають вести бізнес у Хорватії.

Так, державні кошти виділяються на:

Існує низка програм фінансування, що розраховані як на хорватів, хорватських ветеранів, так і на іноземних підприємців, зокрема такі як:

1). ESIF Mikro investicijski zajam (ESIF мікроінвестиційна позика; ESIF означає Європейські структурні й інвестиційні фонди, тобто Європейські структурні та інвестиційні фонди) фінансується з боку Європейського фонду регіонального розвитку (European Fond za regionalni razvoj). Ця позика доступна через HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, тобто Хорватське агентство малого бізнесу, інновацій та інвестицій). Це державна агенція, яка підтримує підприємців на всіх етапах їхнього бізнесу, від розробки ідеї до запуску, комерціалізації та маркетингу. Цілі цієї позики: розвиток ремесел і товариств з обмеженою відповідальністю, модернізація та розширення існуючих підприємств, збереження наявних та збільшення кількості нових робочих місць. Найменша сума заохочення становить 1 000 євро, а найвища – 25 000 євро.11

2). Підтримка сталого розвитку самозайнятості людей з обмеженими можливостями. Фінансова підтримка доступна для людей з обмеженими можливостями, які зареєстровані в Реєстрі осіб з обмеженими можливостями (Očevidnik osoba s invalid). Вони можуть отримати заохочення від Державної установи «Інститут експертизи, професійної реабілітації та зайнятості осіб з інвалідністю» (ZOSI Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom). Це заохочення призначене для:

 • Діючих підприємств малого, середнього та великого бізнесу, на яких працюють люди з інвалідністю
 • Осів з інвалідністю, які не мають зареєстрованого бізнесу, але хочуть його відкрити
 • Окремих особи з інвалідністю, які не мають зареєстрованого бізнесу, але бажають працевлаштуватися в інтеграційних майстернях та захисних майстернях на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу.

Це безповоротне фінансове заохочення включає: субсидовану зарплату (розмір субсидії залежить від професійного діагнозу працівника і становить від 10% до 70% мінімальної зарплати); співфінансування витрат на навчання; співфінансування витрат на адаптацію до робочого місця; компенсація обов’язкового медичного страхування тощо.12 

3). Самозайнятість безробітних хорватських ветеранів 2022 (Samozapošljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja 2022). Ця фінансова  підтримка призначена для:

 • Безробітних ветеранів Війни за незалежність Хорватії, 
 • Безробітних дітей померлих ветеранів Війни за незалежність Хорватії
 • Безробітних дітей добровольців Війни за незалежність Хорватії
 • Безробітних дітей інвалідів війни за незалежність Хорватії

Метою цього державного заходу є відкриття нових робочих місць для цієї цільової аудиторії шляхом надання субсидії на самозайнятість. Сума субсидії становить до 80 000 кун. Субсидія не повертається, якщо вона використана згідно з договором. Після подання запиту та перед підписанням договору на отримання субсидії необхідно зареєструвати бізнес у Хорватії. Скористатися такою допомогою можна лише один раз.14

Окрім вище згаданих програм Міністерство ветеранів Хорватії співфінансує розширення діяльності та нові проєкти ветеранських кооперативів та інших мікро/малих підприємців, торговців і фермерів, які вже скористалися державною фінансовою допомогою. Подати заявку на допомогу можуть кооперативи, підприємці, торговці та фермери, які були бенефіціарами допомоги на самозайнятість, якщо вони виправдали цільове використання раніше реалізованих коштів і продовжують успішно працювати після припинення договірних зобов’язань за допомогою, яку отримали в минулому. Фінансова допомога становить до 13 272,28 євро (100 000,00 кун) (залежно від проєкту, у виняткових випадках її можна збільшити до 15 926,74 євро (120 000,00 кун).

Ветеранські підприємства отримують підтримку від Міністерства ветеранів Хорватії для збереження бізнесу, а також для реактивації та відновлення бізнесу, тобто пом’якшення наслідків несприятливих умов, спричинених специфічними та непередбачуваними ситуаціями (наприклад, пандемія COVID-19, стихійні лиха тощо). Підтримка бізнесу призначена виключно для тих суб’єктів господарювання, які можуть довести труднощі у господарській діяльності, спричинені конкретною або непередбачуваною ситуацією, якщо суб’єктами господарювання не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації, або не були в процесі ліквідації до виникнення цієї ситуації. Отримати допомогу можна подавши заявку в рамках публічного конкурсу. Сума підтримки може бути надана  до 1990,84 євро (15 000,00 кун).15 

У 2020 році було підписано угоду про ділову співпрацю між Міністерством ветеранів Хорватії та Pleter-usluga doo для реалізації проєкту магазину для ветеранів, під назвою «Красиві і наші». Суть його полягає у створенні екосистеми ветеранського бізнесу. Тобто, мова йде про створення не просто магазинів, а торговельних, виставкових та консультаційних центрів. Ветеранські магазини мають на меті сприяння легшому позиціюванню продукції на ринку, а також є місцем зібрання та соціальної інтеграції ветеранів, розширення асортименту товарів та послуг, генерування нових бізнес-ідей та співпраці. Крім продажу продукції, магазин дає можливість отримати інформацію про підприємництво ветеранів, створення мережі виробників і постачальників послуг, організації заходів, під час яких представлені національні хорватські продукти, методи виробництва та приготування їжі з метою підвищення обізнаності про цінність та роль праці в ресоціалізації хорватських ветеранів та залученні їхніх сімей до спільної діяльності.16 Всі заходи проводяться прозоро з метою запобігання будь-яких зловживань. Таким чином, Міністерство ветеранів Республіки Хорватія активно допомагає  розвитку підприємництва ветеранських кооперативів загалом, а окремо – в частині підтримки кращого ведення бізнесу, посилення конкурентоспроможності та зменшення безробіття.

_______________________

8.   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji [Електронний ресурс] – // Narodne-novine  – Режим доступу: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html

9.  WAR VETERAN ENTREPRENEURSHIP: VETERANS’ COOPERATIVES IN CROATIA [Електронний ресурс] // Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://bib.irb.hr/datoteka/612450.Peorda_Gregov_Vrhovski_2012-_Weterans_entrepreneurship.pdf.

10.  Hrvatski savez zadruga, (Croatian Cooperative Federation) http://www.zadruge.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78

11.  Government grants and loans for entrepreneurs in Croatia: Guide for 2023 [Електронний ресурс] // Expat in Croatia. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.expatincroatia.com/government-grants-loans-entrepreneurs/.

12.  Government grants and loans for entrepreneurs in Croatia: Guide for 2023 [Електронний ресурс] // Expat in Croatia. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.expatincroatia.com/government-grants-loans-entrepreneurs/.

13.   Government grants and loans for entrepreneurs in Croatia: Guide for 2023 [Електронний ресурс] // Expat in Croatia. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.expatincroatia.com/government-grants-loans-entrepreneurs/.
14.  Potpora za proširenje postojeće djelatnosti [Електронний ресурс] – // e-Građani Informacije i usluge – Режим доступу https://gov.hr/en/aid-for-the-expansion-of-existing-activities/926
15.  Aktualni javni pozivi [Електронний ресурс] – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919
16.  Ministar Matić na Sajmu zadruga hrvatskih branitelja u Dubrovniku – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/vijesti/ministar-matic-na-sajmu-zadruga-hrvatskih-branitelja-u-dubrovniku/1085

Висновки

На сьогодні Уряд Хорватії сконцентрував власну політику підтримки ветеранів зокрема на розвитку ветеранського підприємництва, зниження рівня безробіття та інтеграцію у сферу самозайнятості людей з інвалідністю. Загалом можемо виокремити декілька основних практик підтримки ветеранів та їх розвитку як самозайнятих осіб: 

 1. Допомога при створенні, чи веденні бізнесу – організація навчання, фінансування, безперервні програми, що сприяють створенню нового підприємництва, позики, співфінансування, підтримка в кризових ситуаціях.
 2. Кооперативи ветеранів-підприємців – створення об’єднань ветеранського бізнесу на державному/законодавчому рівні, що сприяє популяризації, інформуванню та розвитку ветеранських підприємств. А також сприяє спрощенню ресоціалізації ветеранів війни та розвитку економіки.
 3. Залучення профільних міністерств та відомств для реалізації державної політики підтримки ветеранів, що сприяє розвитку законодавчої бази та забезпечує безперервну та комплексну підтримку ветеранського бізнесу.

Важливим є той факт, що кількість зареєстрованих ветеранів в Хорватії продовжує зростати внаслідок тривалої адаптації законодавства та соціальної сфери до потреб постраждалих від війни. Відтак кейс Хорватії залишається актуальним та прикладним для аналізу та порівнянь крізь роки. Досвід підтримки ветеранського підприємництва в Хорватії для України є одним з найбільш визначних, адже це водночас досвід європейської країни, що також вийшла з середовища країн соціалістичного табору та стрімко інтегрувала стандарти та цінності європейської спільноти. Відкритість Хорватії, що проявилася зокрема за час війни в Україні, відкриває потенціал для подальшої більш тісної співпраці та використання хорватських практик для реінтеграції українських ветеранів.  

Список використаних джерел

 1. Ministarstvo hrvatskih branitelja [Електронний ресурс] // Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. – 2016 – Код доступу- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_10_93_1969.html.
 2. Gospodarske institucije u Hrvatskoj [Електронний ресурс] // e-Građani Informacije i usluge – Режим доступу: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/potpora-za-prosirenje-postojece-djelatnosti/2046
 3. Potpisan Sporazum o upravljanju braniteljskom prodavaonicom “Lijepo i naše” [Електронний ресурс] // Ministarstvo hrvatskih branitelja – Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/vijesti/potpisan-sporazum-o-upravljanju-braniteljskom-prodavaonicom-lijepo-i-nase/3792.
 4. Gospodarske institucije u Hrvatskoj [Електронний ресурс] // e-Građani Informacije i usluge – Режим доступу: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/potpora-za-prosirenje-postojece-djelatnosti/2046
 5. Potpisan Sporazum o upravljanju braniteljskom prodavaonicom “Lijepo i naše” [Електронний ресурс] // Ministarstvo hrvatskih branitelja – Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/vijesti/potpisan-sporazum-o-upravljanju-braniteljskom-prodavaonicom-lijepo-i-nase/3792
 6. PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O BRANITELJSKIM SOCIJALNO-RADNIM ZADRUGAMA I NJIHOVIM UPRAVITELJIMA [Електронний ресурс] // Narodne-novine – Режим доступу: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_41_511.html.
 7. Ministar Matić na Sajmu zadruga hrvatskih branitelja u Dubrovniku – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/vijesti/ministar-matic-na-sajmu-zadruga-hrvatskih-branitelja-u-dubrovniku/1085.
 8. Potpore za samozapošljavanje [Електронний ресурс] – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://gov.hr/hr/potpore-za-samozaposljavanje/918.
 9. Potpora za proširenje postojeće djelatnosti [Електронний ресурс] – // e-Građani Informacije i usluge – Режим доступу https://gov.hr/en/aid-for-the-expansion-of-existing-activities/926
 10. Aktualni javni pozivi [Електронний ресурс] – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919.
 11. Ministar Matić na Sajmu zadruga hrvatskih branitelja u Dubrovniku – // e-Građani Informacije i usluge– Режим доступу: https://branitelji.gov.hr/vijesti/ministar-matic-na-sajmu-zadruga-hrvatskih-branitelja-u-dubrovniku/1085
 12. Government grants and loans for entrepreneurs in Croatia: Guide for 2023 [Електронний ресурс] // Expat in Croatia. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.expatincroatia.com/government-grants-loans-entrepreneurs/.
 13. WAR VETERAN ENTREPRENEURSHIP: VETERANS’ COOPERATIVES IN CROATIA [Електронний ресурс] // Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://bib.irb.hr/datoteka/612450.Peorda_Gregov_Vrhovski_2012-_Weterans_entrepreneurship.pdf.

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY