Відсутність можливостей для працевлаштування ветеранів з інвалідністю:

ризики для держави та суспільства

Підготував: 

Відділ навчально-аналітичної роботи
Українського ветеранського фонду
Міністерства у справах ветеранів України

Зміст​

Аналітична довідка

«Відсутність можливостей для працевлаштування ветеранів з інвалідністю: ризики для держави та суспільства» містить узагальнений досвід працевлаштування ветеранів з інвалідністю в Україні на основі попередніх досліджень українських, міжнародних організацій та врахування тенденцій і прогнозів соціально-економічного стану.

Постановка проблеми.

Затяжний характер російської збройної агресії проти незалежності України обумовив тривалість активних бойових дій, жорстокий характер яких прогнозовано збільшить число українських захисників, які у найближчій перспективі матимуть статус “ветеран війни”, а їхня частка в суспільстві буде зростати. Важливо розуміти неоднорідність ветеранської спільноти, щоб адекватно спрогнозувати їхні потреби після повернення до цивільного життя, розбудувавши комплексний підхід для швидкої та нетравматичної реінтеграції їх у мирне життя. Світовий та український досвіди доводять невтішну статистику – військові дії погіршують демографічні показники та запускають тривалий і масштабний процес мілітаризації й інвалідизації суспільства. Україна не стала виключенням і вже має невтішну динаміку збільшення осіб з інвалідністю в цілому по країні. За підрахунками Національної Асамблеї людей з інвалідністю за 10 місяців 2022 року інвалідність отримали понад 45 тисяч українців, тоді як у 2021 році темпи інвалідизації були у 3,5 рази повільніші1. Крім того, враховуючи поточний рівень забруднення територій України вибуховими пристроями, загроза каліцтва, а як наслідок –  отримання інвалідності – буде актуальною для українського суспільства у довгостроковій перспективі. За умовами військового стану більшість статистичних даних не підлягають розголосу, що ускладнює збір цифрової інформації з певних гострих проблем, пов’язаних з війною – наразі ми не маємо кількісних показників щодо чисельності учасників бойових дій та постраждалих цивільних, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідно до показників, оприлюднених Міністерством у справах ветеранів України на сайті «Аналітична інформація за даними Міністерства у справах ветеранів України» на 1 січня 2022 року кількість осіб, на яких поширюються норми Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» становила 851 068 осіб. Загальна кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни2 – 20 101 осіб, з них особи з інвалідністю 1 група – 4 146 осіб та особи з інвалідністю 2 група – 15 955 осіб3. За даними Міністерства соціальної політики, від початку вторгнення до березня 2023 року статус людини з інвалідністю оформив 2041 військовослужбовець: 1 група інвалідності –  163 людини; 2 група – 820 людей; 3 група – 1 058 людей. Поширеними бойовими травмами, які призводять до інвалідності у військових, є травми головного мозку та травми опорно-рухового апарату4. Поки тривають бойові дії, тенденція до зростання ветеранів з інвалідністю буде зберігатися. Отже, перед українським суспільством стоїть завдання змиритися з новою реальністю і адаптуватися під нові виклики, перетворюючи їх на нові здобутки.

За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, орієнтовна кількість ветеранів та членів їхніх родин до кінця бойових дій буде дорівнювати 4-5 млн осіб. Значна частина з них отримає статус осіб з інвалідністю, що, ймовірно, не дозволить їм повернутися у професію та продовжити трудову діяльність, яку вони вели до початку війни. Проте переважна більшість ветеранів з інвалідністю – це трудовий ресурс, якого потребує держава вже сьогодні. Відбудова країни, яка вже почалася і буде тривати після перемоги, потребуватиме фахівців різних кваліфікацій. На сьогодні вже є список пріоритетних сфер, де, при використанні комплексного адаптаційного підходу та за активної співпраці з боку роботодавців, робоче місце можна модернізувати під ветерана з урахуванням набутих ним компетенцій та стану здоров’я.

Опитування серед ветеранів засвідчують їхнє прагнення до професійної самореалізації, але паралельно з цим фіксується й упереджене ставлення роботодавців до залучення співробітників, котрі мають статус «ветеран». Зокрема, онлайн-опитування військовослужбовців та ветеранів, проведене Українським ветеранським фондом у період з 22 червня по 22 липня 2023 року, засвідчило значний відсоток ветеранів, які мали проблеми з працевлаштуванням після завершення військової служби та/або отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Так, 31,7 % респондентів однозначно зіштовхувались з перешкодами при працевлаштуванні після військової служби та 26,7% – обрали варіант відповіді «скоріше зіштовхувались»5.

Аналогічна динаміка була і в попередні роки. Зокрема, у 2021 році, за результатами дослідження «Реінтеграція ветеранів щодо поточних умов працевлаштування», проведеного на замовлення IREX у партнерстві з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), ветерани наголошували на негативному досвіді при працевлаштуванні та упередженості з боку роботодавців щодо їхнього статусу ветерана. Так, 32% серед працевлаштованих ветеранів погодилися, що роботодавці не хотіли брати їх на роботу через те, що вони ветерани, серед непрацевлаштованих ветеранів їх частка склала 25%. У той же час 27% серед непрацевлаштованих ветеранів наголосили, що для них головною перешкодою при працевлаштуванні стала фізична травма, отримана під час війни6.

Для роботодавців поява на ринку праці ветеранів і ветеранів з інвалідністю стала серйозним викликом. Переважна більшість роботодавців не мають досвіду працевлаштування військових, тим більше – військових з інвалідністю. Відповідно до онлайн-опитування Українського ветеранського фонду, понад 65% роботодавців визнали відсутність досвіду роботи з ветеранами, близько чверті – 25% має незначний досвід і лише 6,95% – мають значний досвід. У той же час, роботодавці висловили побоювання щодо кола проблем, з якими вони можуть зустрітися при працевлаштуванні ветеранів: для 39,68% опитаних роботодавців головний ризик – це психоемоційний стан ветеранів, а 17,25% вказали на можливу інвалідність, і, як наслідок, додаткове навантаження у зв’язку з необхідністю облаштовувати робочі місця7. Подібна тенденція простежується і в результатах дослідження, проведеного Благодійним Фондом «Ти – з нами» у квітні-липні 2023 року, яке було сфокусоване на виявленні думки роботодавців щодо проблем, пов’язаних з працевлаштуванням ветеранів з інвалідністю. Серед основних труднощів під час працевлаштування ветеранів з інвалідністю 52% опитаних роботодавців відзначили психологічні проблеми ветеранів та пов’язані з ними особливості поведінки (конфліктність, невизнання авторитетів, неготовність до субординації).

Реалії сучасної України засвідчують неминучі зміни її соціальної структури внаслідок значних демографічних деформацій та втрат і беззаперечним збільшенням частки осіб з кола військовослужбовців із статусом інвалідності. Отже, професійна зайнятість ветеранів з інвалідністю – це стабільність для ветерана, його родини, оточення та економіки держави в цілому.

Недооцінка поточних суспільних трансформацій, ігнорування проблем, пов’язаних з реінтеграцією ветеранів з інвалідністю може стати підґрунтям для потужної соціальної кризи вже в найближчі роки.  

 

___

1Інвалідність за 10 місяців війни у 2022 році отримали понад 45 тис. Українців [Електронний ресурс] // “Інтерфакс-Україна” – 2023 –   Режим доступу до ресурсу: https://interfax.com.ua/news/general/920086.html

2Військовослужбовці, особи вільнонайманого складу, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов`язків військової служби, пов`язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами

3Аналітична інформація за даними Міністерства у справах ветеранів України Режим доступу до ресурсу:  https://data.mva.gov.ua/ 

42041 військовослужбовець оформив статус людини з інвалідністю з початку повномасштабного вторгнення, – Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА [Електронний ресурс] // ЦЕНЗОР.НЕТ – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://censor.net/ua/news/3414364/2041_viyiskovoslujbovets_oformyv_status_lyudyny_z_invalidnistyu_z_pochatku_povnomasshtabnogo_vtorgnennya

5Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 –  Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/Zvit_pereshkodi_precevlashtuvanii.pdf

6Результати дослідження «Реінтеграція ветеранів» щодо поточних умов працевлаштування. Аналітичний звіт від 14 липня 2021 р. [Електронний ресурс] // IREX – 2021 – Режим доступу до ресурсу: https://www.irex.org/sites/default/files/Veterans%E2%80%99%20Current%20Employment%20Conditions%20%E2%80%93%20Ukrainian.pdf

7Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/Zvit_pereshkodi_precevlashtuvanii.pdf

Основні блоки ризиків

Перший блок – економічні ризики. 

Уникання вирішення питання працевлаштування ветеранів з інвалідністю посилюватиме ті негативні тенденції, з якими українська економіка вже зіткнулась внаслідок війни в жорстких реаліях російської збройної агресії. Перш за все, йтиметься про систематичне хронічне недофінансування державного бюджету за рахунок зменшення податкових надходжень. Наприклад, податкові надходження до Державного бюджету України за 2022 рік становили 949,8 млрд грн, що на 157,3 млрд грн (14,2 %), менше порівняно із 2021 роком. Фактично, реальний відсоток надходжень за всіма видами економічної діяльності є значно меншим, тому що економічну ситуацію у 2022 році в країні вдалося втримати за рахунок ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців (+7,9 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.)19

За експертними оцінками виконання Державного бюджету у 2022 році видатки бюджету лише наполовину було профінансовано за рахунок збору доходів, а дефіцит бюджету компенсувався за рахунок міжнародної допомоги. Понад 47,5% видатків забезпечено завдяки залученню іноземних ґрантів (481 млрд грн), чистих зовнішніх позик (563 млрд грн) та емісійного фінансування бюджету (400 млрд грн)10. Враховуючи досвід 2022 року, ми повинні розуміти, що кожна працевлаштована особа – це прозорі податкові надходження, які забезпечують баланс між доходами та видатками на рівні держави.

По-друге, зростання видатків на покриття соціальних виплат для підтримки соціально вразливих верств населення. Кожний ветеран з інвалідністю, який перебуває поза трудовою діяльністю – це додаткове навантаження на сукупний бюджет країни в частині лише видатків. За рахунок Державного бюджету у 2022 році на покриття потреб у сфері соціального захисту та соціального забезпечення було спрямовано 426 млрд грн (+25,6 % порівняно з 2021 р.).11  

По-третє, зростання диспропорції на ринку праці. З одного боку, буде посилюватися дефіцит кадрів та гостра потреба у фахівцях певних професій та кваліфікацій, а з іншого боку – зростатиме кількість ветеранів з інвалідністю, у статусі безробітних, через невідповідність ветеранських запитів, їх кваліфікації, дисбалансу очікуваного рівня оплати праці та фактичним пропозиціям ринку праці. За оцінками Міністерства економіки, на початку 2023 року чисельність безробітних становила 2,6 млн осіб, ця цифра є орієнтовною і не включає незареєстроване та приховане безробіття, яке в умовах війни стає прогресуючим явищем в Україні12. Найбільш песимістично складається ситуація з безробіттям осіб, які мають інвалідність. За експертними оцінками Конфедерації роботодавців України, у 2023 році з 2,1 млн осіб з інвалідністю працездатного віку працевлаштовані лише 22% – 40%13. Таким чином, існує потужний трудовий резерв, який потрібно використовувати, адаптуючи і стимулюючи бізнес до найму осіб з інвалідністю. У той же час, ринок праці продовжує демонструвати диспропорції між попитом і реальними пропозиціями та рівнем оплати. Відповідно до вакансій, розміщених у базі Державної служби зайнятості на травень 2023 року з 36 тисяч вакансій найбільший попит серед роботодавців спостерігався на кваліфікованих працівників робітничих професій (водій, швачка, кухар, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар тощо), що відповідає довоєнним тенденціям. У цей же період, 43% офіційно зареєстрованих безробітних – це особи з вищою освітою14. Якщо звернути увагу на нові навички, які отримують ветерани під час військової служби, то ми бачимо потенційну можливість закрити більшість існуючих вакансій на ринку праці. Зокрема, ветерани, які брали участь в опитуванні Українського ветеранського фонду влітку 2023 року, визначили наступний перелік здобутих ними навичок: 48,7% опитаних вказала на навички першої домедичної допомоги; 42,7% – навички управління людьми; 31,5% – навички з документообігу; 25,6% – водіння та робота з технікою; 21,2% – управління квадрокоптерами/дронами; 16,9 % – навички роботи з комп’ютерними системами та ПЗ; 16,8% – навички з логістики; 13,7% – управління системами зв’язку; 11,8% – навички з інженерії та будівництва; 6,8% – кулінарія (див рис.1.)15.

Враховуючи ці навички та потреби бізнесу в кадрах, доречною є розробка спільних програм експрес-перепідготовки кадрів з урахуванням специфіки ветеранів з інвалідністю.

кулінарія
7%
інженерія та будівництво
12%
управління системами зв'язку
14%
логістика
17%
робота з комп'ютерними системами та ПЗ
17%
управління квадрокоптерами/дронами
21%
водіння та роботи з технікою
26%
документообіг
32%
управління людьми
43%
першої медичної допомоги
49%

Рис.1. Перелік здобутих під час служби професій (у %) За матеріалами опитування Українського ветеранського фонду влітку 2023 року.

По-четверте, втрата людського капіталу – трудова міграція ветеранів з інвалідністю в інші країни, в яких бізнес-середовище та державна політика готові надавати гідні умови для праці у порівнянні з вітчизняною практикою.

Ми вже маємо невтішну статистику втрати значної частини працездатного населення через пов’язану з війною вимушену міграцію. За оцінками ООН, в цілому з початку повномасштабного російського вторгнення статус біженця в різних країнах світу зареєстрували більше 8 мільйонів українців. Крім того, вже є прогнози, за якими значна частина українських мігрантів працездатного віку, особливо тих, що мають високу кваліфікацію, за час війни інтегруються в життя приймаючих суспільств і стануть частиною населення інших держав. За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона осіб на ринок праці16.

Окрім того, завершення військових дій поставить більшість ветеранів з інвалідністю перед важким вибором. Перший вибір – об’єднання з сім’єю. Він стосується тих ветеранів, родини яких перебувають в еміграції та адаптувалися до умов життя в соціально безпечному середовищі. Так, возз’єднання таких родин вірогідніше буде відбуватися не на території України. Другий вибір – змушена трудова міграція за кордон – стане можливим для тієї частини ветеранів з інвалідністю, які в Україні не зможуть працевлаштуватися або ж запропоновані вакансії будуть мати низький рівень заробітної плати. Наприклад, за даними Державної служби зайнятості на травень 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн17.  Тобто, держава наразі має пропонувати не лише варіанти адаптації бізнесу і його стимулювання до активного найму ветеранів з інвалідністю, а й розробляти моделі надання соціальних переваг. Період відбудови потребуватиме колосальних ресурсів і, безперечно, що ні держава, ні бізнес не зможуть одномоментно запропонувати найманим працівникам високий рівень заробітної платні (який відповідатиме європейським стандартам). Проте, з метою підтримки і заохочення робітників, можна пропонувати інструменти підтримки (приватне медичне страхування, корпоративні оздоровчі програми, дозвіллєві заходи, тощо).

 

___

8Дослідження проблем працевлаштування ветеранів і пропозиції до органів державної влади [Електронний ресурс] // Благодійний Фонд «Ти – з нами» – 2023 –  Режим доступу до ресурсу: https://uarewithus.com.ua/sites/default/files/content/project/project-presentations/2023-pracevlashtuvannya_prezentaciya-rezultativ-doslidzhennya-final_0.pdf

9Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

10Богдан Т. Виконання бюджету-2022: головні підсумки року [Електронний ресурс] // LB.UA – 2023 –  Режим доступу до ресурсу: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/545981_vikonannya_byudzhetu2022_golovni.html

11Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень – 2023 –  Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

12Безробіття в Україні в період повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/bezrobittya-v-ukrayini-v-period-povnomasshtabnoyi-viyny

13Як Україні компенсувати втрату 30% трудового потенціалу [Електронний ресурс] // Економічна правда – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699925/

14Яких працівників потребують українські роботодавці сьогодні та яку зарплату готові платити? [Електронний ресурс] // Депжавний центр зайнятості – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.dcz.gov.ua/novyna/yakyh-pracivnykiv-potrebuyut-ukrayinski-robotodavci-sogodni-ta-yaku-zarplatu-gotovi-platyty

15Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/Zvit_pereshkodi_precevlashtuvanii.pdf

16Де брати робочі руки для повоєнного відновлення [Електронний ресурс] // Укрінформ – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3737456-de-brati-roboci-ruki-dla-povoennogo-vidnovlenna.html

17Яких працівників потребують українські роботодавці сьогодні та яку зарплату готові платити? [Електронний ресурс] // Державний центр зайнятості – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.dcz.gov.ua/novyna/yakyh-pracivnykiv-potrebuyut-ukrayinski-robotodavci-sogodni-ta-yaku-zarplatu-gotovi-platyty

 

Другий блок – соціальні ризики. 

Тривала відсутність професійної самореалізації після повернення з військової служби може посилювати соціальну ізольованість для ветеранів з інвалідністю.

По-перше, в зону ризику потрапить родинне коло ветерана. Відсутність самореалізації в умовах мирного життя погіршуватиме психоемоційний стан ветерана, що може проявлятися або в формах його тотального відчуження від близьких, або ж в проявах домашнього насилля.

Відповідно до узагальнених даних, наведених у «Дослідженні насильства над жінками України» і проведеного під керівництвом ОБСЄ у 2018 році, «у 71% жінки, в яких партнер брав участь у бойових діях, стверджують, що бойові дії мали довгостроковий психологічний вплив на їхнього партнера. Жінки, партнер яких брав участь у збройному конфлікті, із ймовірністю більшою, ніж удвічі, зазначають, що вони зазнали фізичного та/або сексуального насильства з його боку. Якщо порівнювати цей показник із тими жінками, чий партнер не брав участі в збройному конфлікті, то співвідношення буде 31% проти 15%18». З 2015 року з ініціативи Фонду ООН у галузі народонаселення в рамках програми «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. За даними опитування шести мобільних бригад, які працювали в 2019 році із сім’ями ветеранів у Київській та Миколаївській областях, 24% дружин або чоловіків ветеранів сказали, що стосунки в сім’ї значно погіршилися після повернення з фронту, що пов’язано з труднощами процедури адаптації до мирного життя та, як правило, проблемами працевлаштування19.

По-друге, розвиток деструктивних форм соціальної поведінки ветерана під час формування моделі взаємовідносин із суспільством у цілому. В цьому контексті можуть бути прояви агресії через участь у акціях соціального спротиву, вживання алкоголю та/або наркотичних засобів, скоєння злочинів і суїцидів. Офіційна статистика щодо зазначених фактів в Україні є інформацією з обмеженим доступом. Проте навіть з цифр, які випадково потрапили до загального обігу, можна припустити, що, наприклад, проблема суїцидів з 2014 року набувала обертів і, безперечно, має тенденцію на збільшення з часу початку повномасштабного вторгнення. За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 1 квітня 2018 року, з 326 тисяч учасників АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство20. Інший варіант – пошук альтернативних видів зайнятості та заробітку через залученість до незаконних, злочинних форм діяльності. Саме тому Україна повинна враховувати досвід інших країн і впроваджувати превентивні заходи для зменшення подібних явищ.

Зокрема, небойові втрати, зумовлені психогенними причинами, в армії США під час Другої світової війни становили понад 17%, а під час війни у Південній Кореї були на рівні 24,2%, вже у В’єтнамі зросли до 30% військовослужбовців – серед поранених та покалічених, які склали 42%, близько 100 тис. ветеранів у різний час вчинили самогубство. Після війни у В’єтнамі США мали небойові втрати серед ветеранів значно більші, ніж під час бойових дій, а саме через алкоголізм, наркоманію, самогубства, криміналізацію колишніх військових21.

По-третє, стереотипність та стигматизація образу ветерана з інвалідністю як особи з різко вираженим посттравматичним синдромом. Наслідками такого сприйняття може стати соціальний розкол у суспільстві на тих, хто має статус ветерана з інвалідністю і тих, хто не має бойового досвіду взагалі. Посилення сприйняття ветеранів з інвалідністю як осіб, які є соціальним тягарем, утримувачами соціальних пільг тощо буде тільки погіршувати ситуацію. При загальному позитивному сприйнятті суспільством образу ветеранів вони (ветерани) відчувають певний дискомфорт при поверненні з зони бойових дій та мають досвід дискримінаційного ставлення до них. Про це свідчать результати опитування ветеранів, проведеного Міжнародною організацією з міграції у 2021 році в рамках проекту «Зміцнення стійкості громад шляхом соціально-економічної підтримки ветеранів». Понад 43% респондентів, підтвердили, що мали хоча б один випадок упередженого чи несправедливого ставлення до ветеранів протягом останніх шести місяців у різних сферах життя. Ветерани, які не мали постійної зайнятості протягом останніх шести місяців, також часто повідомляли про несправедливе ставлення до ветеранів у порівнянні з рештою респондентів (49% та 42% відповідно). Факти проявів дискримінації зростають для ветеранів з інвалідністю, а саме – 53 % ветеранів, які мали посвідчення особи з інвалідністю та 54 % респондентів, котрі мали травми, отримані під час служби на сході, підтвердили, що у них є досвід подібної дискримінації. Погіршуються відносини і загалом у стосунках з оточенням. Серед респондентів 70% підтвердили, що їхні стосунки із сусідами та членами громади погіршилися, 70% також повідомили про випадки дискримінації22.

___

18Добробут і безпека жінок. Дослідження  насильства над жінками України, проведеного під керівництвом ОБСЄ  [Електронний ресурс] //  ОБСЄ – 2019 –  Режим доступу до ресурсу:  https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf

19Насильство в сім’ях ветеранів. Як цю проблему вирішують в Україні? [Електронний ресурс] //  Радіо Свобода – 2020 –  Режим доступу до ресурсу:  https://www.radiosvoboda.org/a/nasylstvo-u-simyyah-veteraniv-ato-oos/30779823.html

20Суїциди серед військових та ветеранів АТО: що відомо? [Електронний ресурс] //  DW – 2018 – Режим доступу до ресурсу: https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%83%D1%97%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE/a-43548220

21Проблемні питання психологічної реабілітації ветеранів учасників антитерористичної операції та військовослужбовців операції об’єднаних сил в Україні (аналітичний огляд літератури) [Електронний ресурс] //  УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2019. № 1 (54) – 2019 – Режим доступу до ресурсу:  https://foundationdv.com/site-static/Uzn_2019_1_10.pdf

22Реінтеграція ветеранів в Україні. Національне опитування. Лютий 2022 р.  [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції   – 2022 –  Режим доступу до ресурсу: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/VETERANS%E2%80%99%20REINTEGRATION%20IN%20UKRAINE_UKR-NEW.pdf

Третій блок – медичні ризики.

Участь у бойових діях для кожної людини – це, беззаперечно, виклик для здоров’я. Під час опитування Міжнародної організації з міграції у 2021 році 20 %  ветеранів зазначили, що зіштовхувалися з проблемами зі здоров’ям, які з’явилися під час служби. Респонденти (88% ветерани з інвалідністю та 81% – ветерани, які отримали травму або захворювання під час виконання завдань на сході країни) частіше, ніж інші опитані повідомляли про нагальну потребу отримання психологічної допомоги після повернення до мирного життя23. Результати дослідження, проведеного Українським ветеранським фондом у 2022 році не лише підтвердили актуальність цієї потреби, а й зафіксували суттєве збільшення числа ветеранів, які вже зараз та в майбутньому потребуватимуть допомоги у зміцненні здоров’я, з цим погодилися 53,8% респондентів24.

Фактично, психологічної підтримки потребує кожний ветеран, враховуючи особливості психічної будови людини. Навіть ветерани, які позитивно оцінюють стан свого здоров’я після повернення з фронту, не можуть гарантувати, що профільна медична допомога не буде в нагоді їм у майбутньому.

По-перше, статус інвалідності у ветерана потребує постійного медичного нагляду, оскільки, згідно зі світовими тенденціями, організм людини з інвалідністю має більше ризиків набуття нових захворювань. Всесвітня організація з охорони здоров’я наголошує на підвищеній вразливості осіб з інвалідністю. Їм загрожує вдвічі більший ризик розвитку таких патологій:  депресія, астма, діабет, інсульт, ожиріння та стоматологічні захворювання. За світовою статистикою, деякі люди з інвалідністю помирають раніше за людей, які не мають обмежень щодо здоров’я, і цей розрив у тривалості життя може становити до 20 років25.

По-друге, емоційні переживання здатні провокувати загострення захворювання та перехід його у хронічний стан. Як результат, на державному рівні ми будемо мати зростання навантаження на заклади охорони здоров’я, особливо вузькопрофільні. Враховуючи, що медична система вже має значні кадрові втрати серед медичного персоналу, це може погіршити якість та своєчасність доступу до медичних послуг для громадян.

По-третє, погіршення здоров’я ветеранів потребуватиме вживання ними рідкісних, дороговартісних медичних препаратів, які потрібно буде покривати або за рахунок державного бюджету, або ж за власний рахунок ветеранів. Це, безперечно, стане новим викликом для системи державного забезпечення медичної галузі.

За оцінками ветеранів, рівень медичних послуг, який наразі доступний в Україні, не забезпечує весь спектр їх потреб. Дослідження екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, реалізоване аналітичним центром «Соціоконсалтинг» за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) засвідчує наявність перешкод в отриманні спеціалізованої медичної допомоги ветеранами. Зокрема, 57% респондентів вважають складною власне процедуру отримання безкоштовних послуг, 56% – впевнені, що якість безплатних послуг є дуже низькою, 49% опитаних взагалі наголошують на неможливості отримати послуги безкоштовно, і акцентують на високій вартості необхідних медичних послуг. Також дослідження виявило тенденцію до суттєвого погіршення якості і доступу до медичних послуг у невеликих містах та селах, що є одним із побічних наслідків медичної реформи, проведеної у довоєнний період. В умовах війни посилюється недофінансування місцевих бюджетів, а це, в свою чергу, призводить до неможливості фінансування ними цільових програм, зокрема й  надання безоплатних медичних послуг, гарантованих державою.

Відповідно до закону, учасники бойових дій мають право на безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів, які входять в національний перелік. Однак на практиці 74% опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС зазначили, що вони не мають такого досвіду. Одна з причин: перелік ліків, які видаються безкоштовно за рецептами, не відповідає потребам екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Під час глибинних інтерв’ю та фокус-групових обговорень ветерани наголошували на тому, що у більшості випадків розраховують на власні фінансові ресурси та допомогу родичів при придбанні необхідних ліків26.

 

___

23Реінтеграція ветеранів в Україні. Національне опитування. Лютий 2022 р. [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції – 2022 – Режим доступу до ресурсу: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/VETERANS%E2%80%99%20REINTEGRATION%20IN%20UKRAINE_UKR-NEW.pdf

24Потреби ветеранів 2023 [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/analitics/needs-of-veterans-2023/

25Disability [Електронний ресурс] // World health organization – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

26Оцінка доступності та задоволеності медичною допомогою в Україні екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС [Електронний ресурс] // UNDP – 2022 – Режим доступу до ресурсу: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%2002.06_%D0%9A%D0%A2_short_web.pdf

Висновки

Збільшення частки ветеранів з інвалідністю є реальним фактом сьогодення для українського суспільства, який вплине на його розвиток у довгостроковій перспективі. Дослідження, проведені у різні роки триваючого військового конфлікту, демонструють готовність і бажання ветеранів з інвалідністю повноцінно включатися у відбудову мирного життя. Проте на державному і громадському рівні відсутнє усвідомлення комплексності потреб і можливостей ветеранів з інвалідністю. Подальше збереження поверхневого підходу до зазначеної проблеми має всі передумови стати підґрунтям глобальної соціальної кризи в державі.

Відсутність можливостей для професійної самореалізації ветеранів з інвалідністю – це підвищення ризиків для держави у соціальній, економічній та медичній сферах. Пріоритетним напрямком для суспільства сьогодні є посилена робота щодо подолання визначених ризиків та впровадження превентивних заходів, скерованих на максимальне інтегрування ветеранів в усі сфери економічної діяльності та суспільного життя України.

Список використаних джерел

1.Disability [Електронний ресурс] // World health organization – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

2.Аналітична інформація за даними Міністерства у справах ветеранів України Режим доступу до ресурсу: https://data.mva.gov.ua/

3.Безробіття в Україні в період повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/bezrobittya-v-ukrayini-v-period-povnomasshtabnoyi-viyny

4.Богдан Т. Виконання бюджету-2022: головні підсумки року [Електронний ресурс] // LB.UA – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/545981_vikonannya_byudzhetu2022_golovni.html

5.Де брати робочі руки для повоєнного відновлення [Електронний ресурс] // Укрінформ – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3737456-de-brati-roboci-ruki-dla-povoennogo-vidnovlenna.html

6.Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

7.Добробут і безпека жінок. Дослідження насильства над жінками України, проведеного під керівництвом ОБСЄ [Електронний ресурс] // ОБСЄ – 2019 – Режим доступу до ресурсу: https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/440318_0.pdf

8.Дослідження проблем працевлаштування ветеранів і пропозиції до органів державної влади [Електронний ресурс] // Благодійний Фонд «Ти – з нами» – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://uarewithus.com.ua/sites/default/files/content/project/project-presentations/2023-pracevlashtuvannya_prezentaciya-rezultativ-doslidzhennya-final_0.pdf

9.Інвалідність за 10 місяців війни у 2022 році отримали понад 45 тис. Українців [Електронний ресурс] // “Інтерфакс-Україна” – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://interfax.com.ua/news/general/920086.html

10.Насильство в сім’ях ветеранів. Як цю проблему вирішують в Україні? [Електронний ресурс] // Радіо Свобода – 2020 – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/nasylstvo-u-simyyah-veteraniv-ato-oos/30779823.html

11.Оцінка доступності та задоволеності медичною допомогою в Україні екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС [Електронний ресурс] // UNDP – 2022 – Режим доступу до ресурсу: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20-%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%2002.06_%D0%9A%D0%A2_short_web.pdf

12.Потреби ветеранів 2023 [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/analitics/needs-of-veterans-2023/

13.Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні [Електронний ресурс] // Український ветеранській фонд – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://veteranfund.com.ua/wp-content/uploads/2023/07/Zvit_pereshkodi_precevlashtuvanii.pdf

14.Проблемні питання психологічної реабілітації ветеранів учасників антитерористичної операції та військовослужбовців операції об’єднаних сил в Україні (аналітичний огляд літератури) [Електронний ресурс] // УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2019. № 1 (54) – 2019 – Режим доступу до ресурсу: https://foundationdv.com/site-static/Uzn_2019_1_10.pdf

15.Реінтеграція ветеранів в Україні. Національне опитування. Лютий 2022 р. [Електронний ресурс] // Міжнародна організація з міграції – 2022 – Режим доступу до ресурсу: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/VETERANS%E2%80%99%20REINTEGRATION%20IN%20UKRAINE_UKR-NEW.pdf

16.Результати дослідження «Реінтеграція ветеранів» щодо поточних умов працевлаштування. Аналітичний звіт від 14 липня 2021 р. [Електронний ресурс] // IREX – 2021 – Режим доступу до ресурсу: https://www.irex.org/sites/default/files/Veterans%E2%80%99%20Current%20Employment%20Conditions%20%E2%80%93%20Ukrainian.pdf

17.Суїциди серед військових та ветеранів АТО: що відомо? [Електронний ресурс] // DW – 2018 – Режим доступу до ресурсу: https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%83%D1%97%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE/a-43548220

18.Яких працівників потребують українські роботодавці сьогодні та яку зарплату готові платити? [Електронний ресурс] // Депжавний центр зайнятості – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.dcz.gov.ua/novyna/yakyh-pracivnykiv-potrebuyut-ukrayinski-robotodavci-sogodni-ta-yaku-zarplatu-gotovi-platyty

19.Як Україні компенсувати втрату 30% трудового потенціалу [Електронний ресурс] // Економічна правда – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/10/699925/

20.2041 військовослужбовець оформив статус людини з інвалідністю з початку повномасштабного вторгнення, – Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА [Електронний ресурс] // ЦЕНЗОР.НЕТ – 2023 – Режим доступу до ресурсу: https://censor.net/ua/news/3414364/2041_viyiskovoslujbovets_oformyv_status_lyudyny_z_invalidnistyu_z_pochatku_povnomasshtabnogo_vtorgnennya

Сайт працює у тестовому режимі.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на e-mail:

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY