min_vet_min

Щодо лікування за кордоном

Нажаль, через воєнну агресію російської федерації багато українських захисників та захисниць отримали поранення виконуючи заходи по захисту нашої держави. У випадках коли заклади охорони здоров’я в Україні не можуть надати допомогу пораненим, таке лікування може здійснюватись за кордоном.

Порядок направлення на лікування осіб постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон регулюється Постановою Кабінету міністрів України Постановою КМУ від 5 квітня 2022 р. № 411 «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон»

Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладами охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні та/або реабілітації. Для цього військовослужбовцю потрібно звернутися до лікаря який за ним закріплений у відділенні де він лікується. Саме лікуючий лікар за критеріями Наказу МОЗ України №574 від 05.04.2022 р. визначає потребу переведення за кордон.

Відповідність критеріям направлення громадян України за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон.

Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров’я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.

З метою організації направлення на лікування за кордон захисників України заклади охорони здоров’я, у яких вони перебувають на лікуванні та/або реабілітації, готують такі документи:

  • згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  • згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, в якому захисник України перебуває на лікуванні та/або реабілітації, і підписується керівником закладу охорони здоров’я та лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я, визначеним керівником цього закладу або уповноваженою на прийняття відповідних рішень особою.

Після проходження відповідної процедури відбувається передача відомостей, формування переліку захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність їх направлення на лікування за кордон, підготовка документів для виїзду за кордон та погодження з іноземною стороною переліку осіб, які потребують лікування.

Супровід захисників України під час лікування у закладі охорони здоров’я відповідної держави перебування та повернення захисників України після завершення лікування здійснює МЗС через закордонні дипломатичні установи України за сприяння МОЗ України, Міноборони, представників Європейського Союзу, волонтерських організацій і громад закордонних українців. Супроводжувати може тільки один член сім’ї:

  • чоловік/дружина
  • батьки (законні представники)
  • діти (у тому числі усиновлені).

Відшкодування вартості проїзду та оплати послуг з надання такої медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків надання зазначеної допомоги коштами приймаючої сторони.

Витрати, пов’язані з направленням захисників України на лікування за кордон, також можуть здійснюватися за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY