min_vet_min

Захист прав військовослужбовців

У випадку порушення прав військовослужбовці мають право самостійно захистити порушені права під час проходження служби двома способами:

 • поданням скарги відповідній посадовій особі;
 • зверненням з позовом до суду.

Зазначене питання регулюється Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Законодавство передбачає такі форми оскарження військовослужбовцями виданих щодо них незаконних наказів як:

 • надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку;
 • звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів;
 • звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю.

Передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника щодо:

 • присвоєння та позбавлення військового звання;
 • пониження у військовому званні;
 • поновлення у військовому званні;
 • призначення на посади;
 • звільнення з посад;
 • переміщення по службі;
 • звільнення з військової служби;
 • залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній;
 • направлення за кордон;
 • укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку;
 • накладення дисциплінарного стягнення.

Якщо військовослужбовець, який подає скаргу, не знає, з чиєї вини порушені його права, скарга подається у порядку підпорядкованості безпосередньому командиру.

Скарга може подаватись усно або письмово безпосередньо самим військовослужбовцем або членом сім’ї військовослужбовця. Усі скарги у день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Усну скаргу військовослужбовці, члени їх сімей та інші громадяни мають право подати командирам військових частин під час особистого прийому, що визначено у кожній військовій частині, установі, організації.

Письмову скаргу бажано подавати у двох примірниках до відділу військової частини або іншого державного органу, у компетенції якого розгляд вашого питання. Другий примірник з відміткою про отримання залишається у особи, яка подала скаргу.

У письмовій скарзі слід вказати:

 • прізвище, ім’я і по батькові,
 • адресу місця проживання і номер телефону,
 • посадову особу або орган державної влади, якому адресована скарга,
 • ясно і докладно описати обставини порушення вашого права, суть порушення,
 • зазначити, які дії ви просите відповідальну посадову особу вчинити для відновлення цього права, вказати дату і поставити підпис.

Якщо ви бажає бути присутнім при розгляді скарги, про це теж варто зазначити у ній.

Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення командиром чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя військовослужбовця без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні інтереси.

Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з часу їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення.

При цьому загальний строк розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати 45 днів.

Несвоєчасний, неповний розгляд скарги або незаконне рішення посадової особи, яка її розглядає, можна оскаржити встановленим порядком до суду, Військової служби правопорядку або вищого за підпорядкованістю командира.

Крім того, в разі порушення прав можна звертатися за телефонами гарячої лінії:

Банківські реквізити:

Український ветеранський фонд
ЄДРПОУ 44565396
МФО 820172
UA388201720313231001301022947
в Державна казначейська служба України м. Київ

Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/ company Name УВФ IBAN Code UA863052990000025300015000517
Назва банку/ Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/ Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/ Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33
Банк-кореспондент/Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N
Банк-кореспондент/Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Реквізити підприємства/ Company details Назва підприємства/company Name УВФ IBAN Code UA453052990000025302035000647
Назва банку/Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/ Bank SWIFT Code PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address UA 01001 м Київ пров Музейний б.12
Банки кореспонденти/Correspondent banks Рахунок у банку-кореспонденті/ Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank 6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY